Hledejte

Vatican News
VATICAN-POPE-ANGELUS VATICAN-POPE-ANGELUS  (AFP or licensors)

Křtem vyjevuje Ježíš logiku a smysl svého poslání

Na Svatopetrském náměstí se před polednem sešlo asi 10 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Svatého otce před mariánskou modlitbou Anděl Páně.

Papež František komentoval nedělní evangelium (srov. Lk 3,15-16.21-22) a na závěr řekl:

Drazí bratři a sestry, svátek křtu Páně je vhodná příležitost, abychom s vděčností a přesvědčením obnovili svoje křestní sliby a zavázali se žít každý den důsledně podle křtu. Je velmi důležité, jak jsem vám již mnohokrát řekl, abychom znali datum svého křtu. Mohl bych se zeptat, kdo z vás zná datum svého křtu? Všichni určitě ne. Jestli někdo z vás neví, ať se po návratu domů zeptá svých rodičů, prarodičů, strýců, kmotrů, rodinných přátel: Kdy jsem byl pokřtěn? Kdy jsem byla pokřtěná? A zapamatuje si toto datum, které je třeba v srdci střežit a každoročně slavit.

Ježíš, který nás spasil nikoli pro naše zásluhy, ale uskutečněním nezměrné Otcovy dobroty, ať nás učiní milosrdnými vůči všem. Panna Maria, Matka Milosrdenství, ať nás vede a je nám  vzorem.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY před Angelus je ZDE

Po hlavní promluvě papež František pozdravil jednotlivé skupiny poutníků přítomných na Svatopetrském náměstí, zejména členy Neokatechumenátní cesty z Polska a farnosti ze Španělska a Itálie, a na závěr pak dodal:

Zítra, po skončení vánoční doby, začneme liturgické mezidobí. Jako Ježíš po svém křtu se nechme vést Duchem svatým ve všem, co děláme. K tomu Jej však musíme vzývat! Naučme se častěji během dne vzývat Ducha svatého, abychom mohli s láskou žít všední věci a tak je učinit mimořádnými.“

Po společné mariánské modlitbě Anděl Páně Svatý otec všem požehnal.

 

(mig)

13. ledna 2019, 18:56