Hledejte

Vatican News
2019.01.29 copertina del libro del card. Bergoglio Lettere della tribolazione 2019.01.29 copertina del libro del card. Bergoglio Lettere della tribolazione 

Vycházejí papežovy úvahy o soužení minulém i současném

Po více než třiceti letech opětovně knižně vychází Bergogliův esej nazvaný „Listy o soužení“, a sice v doplněném a akualizovaném italském vydání, na kterém se podíleli jezuité Antonio Spadaro a Diego Fares (Jorge Mario Bergoglio – Francesco; Lettere della tribolazione; Milano, Editrice Àncora, La Civiltà Cattolica, 2019).

Papež František opatřil svazek předmluvou, ve které vysvětluje genezi tohoto díla, vztahujícího se k období „velkého soužení“ v Tovaryšstvu Ježíšovu, v důsledku zrušení řádu v roce 1773 papežem Klementem XIV. a jeho obnovení o více než čtyři desetiletí později (1814 papežem Piem VII.). Po úvodní stati z Bergogliova pera, pod titulem „Nauka o soužení“, následuje osm listů tehdejších generálních představených Tovaryšstva. Autorem sedmi z nich, které se datují roky 1758-1773,  je o. Lorenzo Ricci. Poslední list napsal o. Jan Roothaan v roce 1831, tedy již po znovuzrození řádu.

„Tyto listy nás učí, jak dojít útěchy v čase největšího soužení. Doporučuji jejich četbu a modlitbu nad nimi, protože mnozí lidé z nich v určitých výjimečných chvílích čerpali mírnost, odvahu a jasnou naději“, píše papež.

K těmto osmi listům, popisujícím minulá soužení a vůbec poprvé přeloženým z latiny, se v novém vydání druží pět dopisů papeže Františka, adresovaných chilské církvi v minulém roce. Týkají se „otevřené, bolestné a složité rány, jíž je pedofilie v církvi“. Zároveň si můžeme přečíst Františkův list, určený v téže souvislosti celému Božímu lidu. Knihu obohacují vysvětlující komentáře dvou jmenovaných jezuitů, otců Spadara a Farese, šéfredaktora a redaktora periodika La Civiltá Cattolica.

 

(jag)

31. ledna 2019, 16:35