Hledejte

Vatican News
Pope Francis' Angelus Pope Francis' Angelus  (ANSA)

Boží požehnaní je jádrem všech blahopřání

Promluva Svatého otce před mariánskou modlitbou Anděl Páně, nám. sv. Petra.

Drazí  bratři a sestry, dobrý den a dobrý nový rok!

Dnes, osmý den po Narození Páně, slavíme svatou Matku Boží. Jako betlémští pastýři hledíme na ni a na Dítě, které drží v náruči. A takto ukazujíc nám Ježíše, Spasitele světa, nám ona, matka žehná. Dnes nám všem Madona žehná, všem. Žehná na cestu každému muži a každé ženě na počátku nového roku, který bude dobrý do té míry, do jaké bude přijata dobrota Boha, kterého Ježíš vnesl do světa.

Boží požehnaní je vlastně jádrem všech blahopřání, která se v těchto dnech vyslovují. A dnešní liturgie podává jedno starodávné požehnání, které udíleli lidu izraelští kněží. Dobře poslouchejme, praví: »Hospodin ať vám žehná a ať je vaší stráží. Ať nad vámi rozjasní svou tvář a smiluje se nad vámi. Ať k vám svou tvář obrátí a naplní vás svým pokojem« (Nm 6,24-26). Je to starobylé požehnání.

Třikrát při něm kněz s rukama vztaženýma nad shromážděným lidem pronáší jméno Boha: Pán. V Bibli totiž jméno reprezentuje jmenovanou skutečnost, takže „vložit jméno“ Páně na člověka, rodinu či společenství znamená dát jim blahodárnou sílu, která proudí z Něho.

V této formulaci se dvakrát vyskytuje slovo »tvář«, Pánova tvář. Kněz prosí, aby ji Pán »rozjasnil« a »obrátil« ke svému lidu, kterému tím uděluje milost a pokoj.

Víme, že podle Písma je Boží tvář nedostupná člověku. Nikdo nemůže spatřit Boha a zůstat naživu. Je to výraz Boží transcendence, nekonečné velikosti Jeho slávy. Veškerou Boží slávou je však Láska, a třebaže je tedy nedostupná, jako Slunce, do něhož nelze pohlédnout, vyzařuje svoji milost na veškeré stvoření, zejména na muže a ženy, ve kterých se odráží nejvíce.

»Když se naplnil čas« (Gal 4,4), Bůh se zjevil v tváři člověka, Ježíše, »narozeného ze ženy«. A tady se vracíme k obrazu dnešní slavnosti, odkud jsme vyšli: k ikoně svaté Matky Boží ukazující nám Syna, Ježíše Krista, Spasitele světa. On je tím Požehnáním pro každého a pro celou lidskou rodinu. On, Ježíš je zdrojem milosti, milosrdenství a pokoje.

Proto si svatý papež Pavel VI. přál, aby první leden byl Světovým dnem míru. Na dnešek připadá jeho 52. ročník a jeho téma zní: Dobrá politika je ve službě míru. Nemysleme, že politika je vyhrazena pouze vládě. Všichni jsme zodpovědní za život „obce“, obecné dobro; a také politika je dobrá do té míry, v níž se každý podílí na službě míru. Kéž nám v tomto každodenním úsilí pomáhá svatá Matka Boží.

Rád bych, abychom nyní společně pozdravili svatou Matku Boží tím, že ji třikrát oslovíme: Svatá Matko Boží, Svatá Matko Boží, Svatá Matko Boží.

 

Přeložil Milan Glaser

1. ledna 2019, 19:22