Hledejte

Vatican News
Pope Francis' Angelus Prayer Pope Francis' Angelus Prayer  (ANSA)

Všechno může ten, kdo důvěřuje ve všem Bohu

Promluva Svatého otce před mariánskou modlitbou Anděl Páně, nám. sv. Petra.

Hezký sváteční den, drazí bratři a sestry!

Boží Slovo nám dnes prezentuje alternativu. V prvním čtení člověka, jenž na počátku řekl Bohu ne. V evangeliu Marii, která při zvěstování řekla Bohu ano. V obou čteních hledá Bůh člověka. V prvním případě přichází k Adamovi s otázkou: »Kde jsi?« (Gn 3,9), a on odpovídá »Skryl jsem se« (v.10). V druhém případě přichází k Marii, která je bez hříchu a  odpovídá: »Jsem služebnice Páně« (Lk 1,38). Odpověď tady jsem je opakem oné skryl jsem se. Tady jsem, Bohu otevírá, zatímto hřích uzavírá, izoluje a uvrhuje do samoty se sebou.

Tady jsem je klíčové slovo života. Znamená přechod od horizontálního života, soustředěného na sebe a své potřeby, k životu vertikálnímu, vzepnutému k Bohu. Tady jsem znamená být k dispozici Pánu, je to léčba egoismu, protilék na neuspokojivý život, který něco postrádá. Tady jsem je lékem proti stárnutí vyvolanému hříchem, terapií umožňující zachovat mladost v nitru. Tady jsem znamená věřit, že Bůh je víc než mé já. Volba sázky na Pána a  poddajnost Jeho překvapením. Říci tady jsem, je proto největší chvála, kterou můžeme Bohu vzdát. Proč takto nezačínat svůj den? Bylo by krásné říci každé ráno: „Tady jsem, Pane, ať se ve mně splní tvoje vůle.“ Říkáme to v modlitbě Anděl Páně, ale mohli bychom to zopakovat již nyní společně: „Tady jsem, Pane, ať se ve mně splní tvoje vůle.“

Maria dodává: »Ať se mi stane podle tvého slova«. Neříká: „ať je po mém“, nýbrž „po Tvém“. Neklade Bohu meze. Nemyslí si: „trochu se Mu budu věnovat, vyřídím to a potom si budu dělat, co chci“. Nikoli, Maria nemiluje Pána, pokud jí to vyhovuje, sporadicky. Žije z důvěry v Boha ve všem a vším. To je tajemství jejího života. Všechno může ten, kdo důvěřuje ve všem Bohu. Avšak Pán, drazí bratři a sestry, trpí, když mu odpovídáme jako Adam: »měl jsem strach a skryl jsem se«. Bůh je Otec, nejlaskavější z otců, a touží po důvěře dětí. Častokrát Jej však podezříváme, myslíme si, že by na nás mohl seslat nějakou zkoušku, připravit nás o svobodu, opustit nás. To je však obrovský klam, prvotní a ďábelské pokušení, jež podsouvá nedůvěru k Bohu. Maria toto prvotní pokušení přemáhá svým tady jsem. A dnes vidíme krásu Madony, která se narodila a žila bez hříchu ve stálé poddajnosti a transparentnosti vůči Bohu.

To neznamená, že pro ni byl život snadný. Přebývání s Bohem není magickým vyřešením problémů. Připomíná to závěr dnešního evangelia: »Anděl od ní odešel« (v.38). Odešel od ní je silné slovo. Anděl nechává Pannu samotnou v obtížné situaci. Ona znala zvláštní způsob, jakým se stane Matkou Boží, ale ostatním to anděl nevysvětlil. A vzápětí začínají problémy. Pomysleme na situaci, která je podle Zákona neregulérní, na trýzeň svatého Josefa, na skřížené životní plány a na to, co řeknou lidé... Maria však přede všemi problémy vkládá svou důvěru v Boha. Opouští ji anděl, ale věří, že s ní a v ní zůstává Bůh. A důvěřuje. Důvěřuje Bohu. Je si jista, že spolu s Pánem, byť netušeným způsobem, všechno půjde dobře. To je moudrý postoj: nežít v závislosti na problémech  - jakmile totiž jeden skončí, nastane další – nýbrž důvěřovat Bohu a svěřovat každý den Jemu: tady jsem! Toto je modlitba. Prosme Neposkvrněnou o milost žít takovýmto způsobem.

Přeložil Milan Glaser

8. prosince 2018, 17:17