Hledejte

Vatican News
VATICAN-POPE-ANGELUS VATICAN-POPE-ANGELUS  (AFP or licensors)

Umím žasnout, když vidím dobro u druhých?

Na Svatopetrském náměstí se dnes před polednem sešlo asi 30 tisíc lidí, aby si vyslechli nedělní papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.

Petrův nástupce komentoval evangelium z dnešního liturgického svátku Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa (srov. Lk 2,41-52). Rozjímal nad úžasem a úzkostí a mimo jiné řekl:

Úzkost, kterou zakusili v oněch třech dnech, kdy se jim Ježíš ztratil, by měla být také naší úzkostí, když jsme od Něho vzdáleni, když jsme od Ježíše daleko. Měli bychom zakoušet úzkost, když si tři dny nevzpomeneme na Ježíše, nemodlíme se, nečteme evangelium a necítíme potřebu Jeho přítomnosti a Jeho útěšného přátelství. Nezřídka míjejí dny, kdy si nevzpomenu na Ježíše. Ale to je nepěkné, velmi nepěkné. Měli bychom vnímat úzkost, když k tomu dojde. Maria a Josef jej hledali a nalezli v chrámu, když učil. Rovněž my, a zvláště v Božím domě, se můžeme setkávat s božským Mistrem a přijímat Jeho poselství o spáse. Ve slavení eucharistie živě zakoušíme Krista, který k nám promlouvá, nabízí svoje Slovo, osvěcuje naši cestu a dává nám svoje Tělo v eucharistii, odkud dostáváme sílu, abychom se vyrovnali s každodenními těžkostmi.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY před Angelus je ZDE

Po hlavní promluvě papež obrátil pozornost k Demokratické republice Kongo, kde dnes proběhly prezidentské volby:

Modleme se společně za všechny, kdo v Demokratické republice Kongo trpí násilím a ebolou. Doufám, že se všichni zasadí o zachování pokojného klimatu, který umožní řádné a mírumilovné konání voleb. Pomodleme se společně Zdrávas Maria.

Potom Petrův nástupce kromě obvyklého oslovení konkrétních skupin poutníků jmenovitě pozdravil všechny rodiny, přítomné na Svatopetrském náměstí.

Potlesk všem rodinám, které jsou zde, i těm, které nás sledují doma v televizi a rozhlase. Rodina je poklad! Je zapotřebí ji stále střežit a bránit. Svatá Rodina Nazaretská ať vás ochraňuje a osvěcuje vaše putování.“

Po společné mariánské modlitbě Anděl Páně papež všem požehnal.

30. prosince 2018, 19:35