Hledejte

Vatican News
2018.12.16 Angelus Benedizione bambinello in piazza san Pietro, bambinelli del presepe, gesù Bambino 2018.12.16 Angelus Benedizione bambinello in piazza san Pietro, bambinelli del presepe, gesù Bambino  (Vatican Media)

Papež: Vědomí, že nás Bůh neodmítá, je velký důvod k radosti

Na Svatopetrském náměstí se dnes před polednem sešlo asi 15 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně.

Papež František komentoval liturgické texty třetí neděle adventní, zvané gaudete (radujte se), zejména proroka Sofoniáše (Sof  3,14-18) a svatého Pavla (Flp 4,4-7), a v závěru svojí promluvy řekl:

Také svatý Pavel nás dnes vybízí, abychom si nedělali starosti a ve všem předkládali Bohu svoje potřeby »v modlitbě a prosbě« (Flp 4,6). Vědomí, že se ve svých těžkostech můžeme vždycky obrátit k Pánu a že On naše prosby nikdy neodmítá, je velký důvod k radosti. Žádná starost, žádný strach nám nikdy nemůže odejmout vyrovnanost, která nepochází z lidských věcí a lidských útěch, nýbrž od Boha a z vědomí, že Bůh náš život láskyplně a neustále vede. Tato jistota živí naději a odvahu i uprostřed problémů a utrpení.
K přijetí Pánovy pobídky k radosti potřebujeme být lidmi, kteří jsou ochotni vést rozpravu. Co to znamená? Počínat si právě jako ti, kdo, jakmile vyslechli kázání Jana Křtitele, zeptali se ho: »Co tedy máme dělat« (srov. 
Lk 3,10), když takto kážeš?. Tato otázka je prvním krokem k obrácení, ke kterému jsme vybízeni v této adventní době. Každý z nás ať se ptá, co mám dělat? Maličko..., ale co?
A Panna Maria, která je naší matkou, ať nám pomáhá otevřít naše srdce Bohu, který přichází, aby zahrnul celý náš život radostí.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY před Angelus je ZDE

Po hlavní promluvě zmínil Svatý otec nedávnou konferenci OSN o migraci:

Minulý týden byl schválen v Marakéši, v Maroku, Globální pakt o bezpečné, řízené a legální migraci, který má být oporou pro mezinárodní společenství. Lze tedy doufat, že bude za pomoci tohoto nástroje jednat zodpovědně, solidárně a soucitně ve vztahu k těm, kdo z různých důvodů opustili svoji vlast; a svěřuji tento úmysl vašim modlitbám.“

Potom se Petrův nástupce obrátil výslovně k dětem, které si s sebou na Svatopetrské náměstí přinesli figurku Ježíška ze svých domácích jesliček, aby ji papež požehnal, jak je v Římě o třetí neděli adventní zvykem. Akci organizují každoročně dobrovolníci ze Střediska římských oratoří.

Milé děti, až se doma ztišíte v modlitbě před svými jesličkami a pohlédnete na děťátko Ježíše, pocítíte úžas. Zeptáte se mne, co to znamená úžas? To je ten nejsilnější pocit. Je to víc než běžný pocit. Je to vidění Boha. Úžas z velkého tajemství Boha, který se stal člověkem. Duch svatý vám vloží do srdce Ježíšovu pokoru, laskavost a dobrotu. Ježíš je dobrý, Ježíš je laskavý, Ježíš je pokorný. To jsou pravé Vánoce! Nezapomeňte. A tak ať je to u vás a ve vašich rodinách.“

Po společné mariánské modlitbě Anděl Páně papež František všem požehnal.

 

(mig)

16. prosince 2018, 19:21