Hledejte

Vatican News
Papa: comunicazione aiuti comprensione, no al pettegolezzo Papa: comunicazione aiuti comprensione, no al pettegolezzo  (ANSA)

Papež k pracovníkům katolické televize Telepace: Buďte anténou spirituality

„Služba Bohu a člověku v církvi“ – toto motto si před čtyřiceti lety vložila do vínku italská soukromá katolická televize Telepace, která vznikla z nadšení otce Guida Todeschiniho a jeho spolupracovníků. Předcházelo jí rozhlasové vysílání (Radiopace), které se zrodilo formou hry s jednoduchým rozhlasovým vysílačem na letních dětských táborech v severoitalské diecézi Verona.

Papež František při dnešní audienci pro její výlučně dobrovolnický personál vyzdvihl naprostou důvěru v Boží prozřetelnost, která nejprve hledá Boží království:

„Telepace vznikla jako malé dílo omezené na několik italských krajů, avšak se zcela jasným cílem: propůjčit hlas tomu, kdo jej nemá. Povzbuzuji vás, abyste jej následovali zvláště v dnešní době, kdy skartační kultura připravuje stále více lidí o slovo. V roce 1990 byla z podnětu sv. Jana Pavla II. otevřena římská redakce, která do všech domovů začala přenášet středeční audience, Angelus, růženec a papežské bohoslužby, čímž se zrodil silný a láskyplný vztah k Petrovu stolci.“

V dnešním společenském kontextu papež pracovníkům katolické televize svěřil trojí poslání. Staňte se „anténou spirituality“, vyzval je doslova, tedy „živými kanály“, které v divákovi či posluchači podněcují touhu po Božím království, vyvolanou Duchem. Druhým úkolem je dopřát větší prostor mladým lidem:

„Potěšilo by mne, kdyby sdělovací prostředky věnovaly větší pozornost mladým lidem, avšak nevyprávěly pouze o jejich selháních, nýbrž také snech a nadějích. Evangelní radostná zvěst nás vybízí k výchovnému závazku, který již dále nelze odkládat.“

Vzhledem k tomu, že komunikace nespočívá jen v předávání zpráv, ale obnáší též ochotu, vzájemné obohacení a utváření vztahů, uložil Svatý otec novinářům jako třetí úlohu obezřetnost před sklonem k pomluvám a klevetění.

„Bohužel se všestranně šíří formy komunikace, které nepřihlížejí k druhému člověku a nesnaží se mu porozumět. Klepy jsou nešvarem, který dennodenně lidskému společenství klade léčky, rozsévá závist, zášť a touhu po moci. Touto zbraní lze dokonce člověka zabít – a to jak tehdy, pokud ji uchopíme, tedy stvoříme pomluvu, tak v případě, že lež předáváme dál a prodlužujeme tak život donašectví. Odpovědná komunikace proto sehrává značnou důležitost. Pomysleme jen, nakolik můžeme ublížit jazykem, tlacháním a klevetěním.“

Řekl dnes papež František svým hostům z italského televizního kanálu Telepace.

 

(jag)

13. prosince 2018, 15:34