Hledejte

Vatican News
2018.12.26 Angelus 2018.12.26 Angelus  (Vatican Media)

Odpuštění rozšiřuje srdce, rodí účast, rozjasňuje a upokojuje

Na Svatopetrském náměstí se dnes před polednem sešlo asi 15 tisíc lidí, aby si na svátek sv. Štěpána vyslechli promluvu Petrova nástupce.

Papež František komentoval první liturgické čtení (Sk 6,8-10; 7,54-60) dnešního svátku a vyzdvihl u prvomučedníka Štěpána dva zásadní postoje, že totiž svěřil svůj život Bohu a odpustil.

Odpuštěním napodobuje Štěpán Ježíše v jeho extrémní situaci na kříži. Neproklíná svoje pronásledovatele, nýbrž modlí se za ně: »Pane, nepřičítej jim tento hřích« (Sk 7,60). Jsme povoláni učit se od něho odpouštět, vždycky odpouštět, což není snadné, jak víme. Odpuštění rozšiřuje srdce, rodí účast, rozjasňuje a upokojuje. Prvomučedník Štěpán nám ukazuje cestu, kterou je třeba se vydat v meziosobních vztazích v rodině, ve školě, na pracovišti, ve farnosti a v nejrůznějších společenstvích. Být ustavičně otevřeni odpuštění. Logika odpuštění a milosrdenství vždycky vítězí a otevírá horizonty naděje. Odpuštění je však pěstováno modlitbou, která nám umožní uzřít Ježíše. Štěpán byl schopen odpustit svým vrahům, protože byl naplněn Duchem svatým a uzřel Boha (srov. Sk 7,55). Modlitba mu dává sílu podstoupit mučednictví. Musíme snažně prosit Ducha svatého, aby nás obdařil darem statečnosti, která zahojí náš strach, naše slabosti i naši malost a rozšíří srdce k odpuštění. Vždycky odpouštět!

Prosme o přímluvu Madonu a svatého Štěpána: jejich modlitba ať nám pomáhá svěřovat se stále více Bohu, zejména v obtížných chvílích, a podporuje nás v předsevzetí být muži a ženami schopnými odpouštět.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy promluvy před ANGELUS je ZDE

Po hlavní promluvě papež František poděkoval za obdržená vánoční blahopřání, a zvláště za přísliby modlitby: „Nedokáži odpovědět všem, ale za každého se modlím,“ dodal.

(mig)

26. prosince 2018, 18:20