Hledejte

Vatican News
Pope Francis Pope Francis  (ANSA)

Papež k pákistánskému sdružení: Přinášejte lásku tam, kde je nenávist

Papež František přijal členy sdružení „Mise Shahbáz Bháttím“, v čele s Paulem Bháttí, bratrem zavražděného politika, jehož jméno tato asociace nese. V minulých dnech proběhla v poslanecké sněmovně italského parlamentu konference na téma pákistánského zákona o rouhání a náboženské svobodě.

Svatý otec v úvodu požádal své hosty, aby tlumočili jeho pozdrav všem pákistánským křesťanům a zejména těm, kteří žijí v obtížné situaci. „Vzdávám čest památce drahého bratra Shahbáze,“ pokračoval papež František s konstatováním, že jeho oběť přináší plody naděje.

„Jedním z plodů utrpení křesťanů je nárůst skupin a sdružení podobných vašemu, která zakládají mosty bratrství po celém světě, překonávají rozdílnosti jazyka, kultury a někdy také náboženství. Mosty bratrství především mezi církvemi a církevními komunitami, které Duch svatý stále více pobízí ke společné cestě ve službě míru a spravedlnosti. Mosty bratrství a dialogu rovněž s jinými věřícími, ve prospěch rozvoje vztahů vzájemné úcty a důvěry.“

Papež připomněl, že výzva k solidaritě se v Itálii setkala s velkým ohlasem, zejména v oblasti Benátska. Povzbudil členy sdružení, aby pokračovali dále ve stylu, v němž se snoubí pevnost a mírnost, pomoc obětem falešných obvinění a zároveň konkrétní znamení v boji s chudobou a moderním otrokářstvím.

„Přál bych si, abyste podpořeni modlitbou a reálnou solidaritou mnoha lidí mohli rozšířit své působení do všech oblastí Pákistánu, kde jsou křesťané a další menšiny zastoupeny a bohužel také diskriminovány a snižovány na předmět svévole a násilí. Nechť je i nadále vaším znamením to, v čem vynikalo skvělé svědectví Shahbáze Bháttího a mnoha dalších mučedníků naší doby, totiž pokorná a odvážná víra v Pána Ježíše a schopnost přinášet lásku tam, kde je nenávist.“

Jak víme, tato schopnost není lidskou zásluhou, nýbrž dílem Ducha Svatého, dodal papež František a ujistil členy sdružení „Mise Shahbáz Bháttí“ o své modlitbě za to, aby na přímluvu P. Marie zůstali vždy otevření a poslušní jeho působení.

(job)

30. listopadu 2018, 15:01