Hledejte

Vatican News
Vatican Pope Angelus Vatican Pope Angelus  (ANSA)

Papež: Mít rád znamená nechat stranou sobectví

Na Svatopetrském náměstí se dnes před polednem sešlo asi 10 tisíc lidí, aby spatřili Petrova nástupce, který zde každou neděli promlouvá k věřícím.

Papež František komentoval evangelium z 29. neděle liturgického mezidobí (srov. Mk 10,35-45) o Zebedeových synech, kteří prosili Ježíše, aby jim ve svém království vyhradil přední místa. Mimo jiné řekl:

Ježíš ví, že Jakub a Jan jsou velice nadšeni Jím i Jeho královstvím, ale ví také, že jejich očekávání a horlivost jsou kontaminovány duchem tohoto světa. Proto odpoví: »Nevíte, co chcete« (v.38). A zatímco oni diskutovali o trůnech slávy, na kterých usednou vedle Krista Krále, On mluví o pití »kalicha« a ponoření v »křest«, to znamená o umučení a smrti. Jakub a Jan, opět v touze po kýžených privilegiích, odpovídají: »To můžeme«! Ani tady však vůbec nevědí, co říkají. Ježíš předpovídá, že budou pít  Jeho kalich a budou ponořeni v Jeho křest, a stejně jako ostatní apoštolové budou mít účast na Jeho kříži, až přijde jejich čas. Dochází však  k závěru, že »posadit po mé pravici nebo levici, není má věc, nýbrž je pro ty, kterým je to připraveno« (v.40). Jako by říkal: následujte mne, učte se „ztrátové“ cestě lásky a o odměnu se postará nebeský Otec. Cesta lásky je vždycky „ztrátová“, protože  mít rád znamená ponechat stranou sobectví, sebevztažnost a sloužit druhým.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy promluvy před ANGELUS je ZDE

Po hlavní promluvě obrátil papež František pozornost ke včerejší beatifikaci:

Včera byl v Malaze ve Španělsku blahořečen jezuitský kněz Tibor Arnáiz Muñoz (1865-1926), zakladatele [společnosti apoštolského života] venkovských katechetek (Missionarie delle Dottrine Rurali). Děkujme Pánu za svědectví tohoto horlivého služebníka smíření a neúnavného zvěstovatele evangelia zejména mezi obyčejnými a zapomenutými lidmi. Jeho příklad ať nás podnítí, abychom v každém prostředí byli strůjci milosrdenství a odvážnými misionáři. Jeho přímluva ať je nám oporou. Aplaus pro blahoslaveného Tibora!

Potom připomněl letošní Světový den misií:

Na dnešek připadá Světový den misií, jehož téma zní: Společně s mladými lidmi přinášejme všem evangelium. Společně s mladými: toto je cesta! I skutečnost, kterou díky Bohu zakoušíme v těchto dnech na biskupské synodě, která je jim věnována. Nasloucháme jim a necháváme se strhnout svědectvím mnoha mladých, kteří v Ježíši nalezli smysl a radost života. A často jej nalezli díky jiným mladým, kteří jsou již součástí onoho společenství bratří a sester, zvaného církev. Modleme se, aby novým generacím nechyběla zvěst víry, ani povolání spolupracovat na misijním poslání církve. Myslím na mnoho křesťanů, mužů i žen, laiků, zasvěcených osob, kněží a biskupů, kteří dali a dosud vydávají svůj život na zvěstování evangelia  daleko od svojí vlasti. Jim patří naše láska, naše vděčnost a naše modlitba. Pomodleme se za ně Zdrávas Maria.“

Petrův nástupce po společné recitaci mariánské modlitby Anděl Páně všem požehnal.

 

(mig)

21. října 2018, 19:40