Hledejte

Vatican News
Dnešní audience Dnešní audience  (ANSA)

Papež: Láska zjevená na kříži promlouvá k dnešnímu světu

„Obnovit naši misii: Vděčnost, proroctví a naděje“. Pod tímto titulem probíhá v Římě 47. generální kapitula otců passionistů, kteří u nás působí na poutním místě Kalvárie poblíž Jaroměřic (na Svitavsku).

Její účastníky, kteří volbou potvrdili dosavadního generálního představeného, Myanmařana o. Joachima Rega CP, dnes v Konzistorním sále Apoštolského paláce přijal papež František. Jak zmínil v úvodu své promluvy, cílem generální kapituly je hledat nové cesty trvalé formace v komunitách passionistů, opírající se o každodenní životní zkušenost, a dále se zamyslet nad pastoračním přístupem k mladým generacím.

„Váš zakladatel, sv. Pavel od Kříže, dal sám sobě i svým druhům toto heslo: „Kéž je stále v našich srdcích Utrpení Ježíše Krista“. Jeho první životopisec, sv. Vincenc Maria Strambi, o něm řekl: „Zdá se, že Všemohoucí Bůh si zvolil otce Pavla zejména proto, aby lidi učil, jak Jej hledat v nitru jejich srdce.“ Svatý Pavel od Kříže si přál, aby se vaše společenství stávala školou modlitby, kde by bylo možné zakusit Boží přítomnost. Svou vlastní svatost prožíval mezi temnotami a opuštěností, avšak zároveň s radostí a pokojem, které se dotýkaly srdce těch, kteří se s ním setkávali“.

Ježíšovo utrpení váš zakladatel popisoval jako „div divů Boží lásky“, řekl dále papež s poukazem na čtvrtý slib passionistů, jímž slibují šířit úctu k utrpení Páně. Z kříže pramení ozdravná a usmiřující Boží láska, zdůraznil a vyzval řeholníky, aby skrze lidové misie, duchovní vedení a svátost smíření sloužili duchovnímu uzdravení, které dnešní svět velice potřebuje. Vaše řeholní konstituce vás zavazují k evangelizaci a nové evangelizaci národů, za upřednostňování nejchudších lidí v nejvzdálenějších místech, pokračoval František:

„Vaše úsilí o dosažení nových hranice misie neobnáší pouze odchod na nová území a tamní hlásání evangelia, nýbrž také nakládání s výzvami naší doby, jako jsou migrace, sekularismus a digitální svět. Znamená to naši přítomnost tam, kde lidé vnímají absenci Boha, a úsilí o blízkost lidem, kteří nějakým způsobem či formou trpí.“

V této epoše plné změn, která spíše naznačují na změnu epochy, máte věnovat pozornost přítomnosti a působení Ducha svatého a vykládat znamení časů, vybízel Svatý otec passionisty.

„Nové situace vyžadují novou odpověď. Svatý Pavel od Kříže tvořivě reagoval na potřeby své doby a uznal – jak říká v řeholi, že Boží láska je navýsost vynalézavá a spíše než slovy se projevuje skutky a příkladem toho, kdo miluje“. Kreativní věrnost vašemu charismatu vám umožní, abyste vyhověli nárokům dnešních lidí a zároveň zachovali blízkost trpícímu Kristu, a tak Jej přinášeli trpícímu světu.“

V závěru promluvy k účastníkům generální kapituly Společenství utrpení Ježíše Krista papež připomenul četné světce této řeholní rodiny, zejména pak sv. Gabriela Possentiho od Matky Boží Bolestné, který dodnes oslovuje mladé lidi. „Síla a jednoduchost vašeho poselství, kterým je Boží láska zjevená na kříži, totiž mohou ještě dnes promlouvat ke společnosti, která se naučila nedůvěřovat slovům a již přesvědčí jen fakta“, loučil se římský biskup s otci passionisty.

(jag)

22. října 2018, 15:15