Hledejte

Vatican News
Kaple Domu sv. Marty Kaple Domu sv. Marty   (� Vatican Media)

Papež: Zpytovat svědomí a tím dopřát prostor Duchu

Lidské srdce je bitevní pole, na kterém soupeří Boží duch, vedoucí k dobrým skutkům, lásce a bratrství, se světským duchem, ponoukajícím k marnivosti, pýše, soběstačnosti a pomlouvačnosti, zdůraznil dnes papež František v kapli Domu sv. Marty.

V kázání při ranní liturgii vyšel z prvního čtení, v kterém svatý Pavel učí Korinťany, jak si osvojit Kristovo myšlení (1 Kor 2, 10b-16). Podotkl, že je to možné jedině s pomocí Ducha, neboť právě Duch svatý nás přivádí k poznání Ježíše, připodobnění se jeho citům a srdci. “Člověk se schopnostmi pouze přirozenými nepřijímá ty pravdy, které pocházejí od Božího Ducha”, opakoval Svatý otec spolu s apoštolem:

“Existuje dvojí duch, dvojí způsob myšlení, vnímání a jednání. Jeden nás přivádí k Božímu Duchu a druhý k duchu světa. Naše životy prostupuje tento dvojí duch – Duch Boží, který nás přivádí k dobrým skutkům, milosrdné lásce, bratrství, klanění Bohu, poznání Ježíše a modlitbě, a duch světa, vedoucí k marnivosti, pýše, soběstačnosti, pomlouvačnosti. Jak říkával jeden světec, naše srdce se mění v bitevní, válečné pole, kde spolu tito dva duchové zápasí.”

Křesťanský život proto vyžaduje neustálý boj, aby se uvolňoval prostor Božímu Duchu a vyháněl pryč duch tohoto světa. K rozpoznání pokušení a objasnění toho, jak působí tyto dvě protikladné síly, napomůže každodenní zpytování světomí, doporučoval papež.

“Je to velmi jednoduché – máme velký dar, kterým je Boží Duch, ale jsme slabí, hříšní a jsme pokoušeni duchem světa. V tomto duchovním boji, ve válce ducha, ovšem potřebujeme zvítězit jako Ježíš.”

Každý večer by se proto měl křesťan zamyslet nad prožitým dnem a zkoumat, zda v něm převážila marnivost a domýšlivost, anebo zda se mu podařilo připodobnit Božímu Synu.

“Rozpoznat, co se v srdci děje. Když něco takového neděláme a neznáme stav svého srdce, jsme jako nechápající zvířata, která se řídí instinktem – a to neříkám já, nýbrž Bible. My ovšem nejsme zvířata, ale Boží děti a darem Ducha Svatého jsme byli pokřtěni. Proto je důležité pochopit, co se každý den děje v mém srdci. Kéž nás Pán učí, abychom trvale a denně zpytovali svědomí.”

zakončil papež František dnešní ranní kázání v Domě svaté Marty.

(jag)

 

 

 

 

 

 V kázání při ranní liturgii vyšel z prvního čtení, v kterém svatý Pavel učí Korinťany, jak si osvojit Kristovo myšlení (1 Kor 2, 10b-16). Podotkl, že je to možné jedině s pomocí Ducha, neboť právě Duch svatý nás přivádí k poznání Ježíše, připodobnění se jeho citům a srdci. “Člověk se schopnostmi pouze přirozenými nepřijímá ty pravdy, které pocházejí od Božího Ducha”, opakoval Svatý otec spolu s apoštolem:

“Existuje dvojí duch, dvojí způsob myšlení, vnímání a jednání. Jeden nás přivádí k Božímu Duchu a druhý k duchu světa. Naše životy prostupuje tento dvojí duch – Duch Boží, který nás přivádí k dobrým skutkům, milosrdné lásce, bratrství, klanění Bohu, poznání Ježíše a modlitbě, a duch světa, vedoucí k marnivosti, pýše, soběstačnosti, pomlouvačnosti. Jak říkával jeden světec, naše srdce se mění v bitevní, válečné pole, kde spolu tito dva duchové zápasí.”

Křesťanský život proto vyžaduje neustálý boj, aby se uvolňoval prostor Božímu Duchu a vyháněl pryč duch tohoto světa. K rozpoznání pokušení a objasnění toho, jak působí tyto dvě protikladné síly, napomůže každodenní zpytování světomí, doporučoval papež.

“Je to velmi jednoduché – máme velký dar, kterým je Boží Duch, ale jsme slabí, hříšní a jsme pokoušeni duchem světa. V tomto duchovním boji, ve válce ducha, ovšem potřebujeme zvítězit jako Ježíš.”

Každý večer by se proto měl křesťan zamyslet nad prožitým dnem a zkoumat, zda v něm převážila marnivost a domýšlivost, anebo zda se mu podařilo připodobnit Božímu Synu.

“Rozpoznat, co se v srdci děje. Když něco takového neděláme a neznáme stav svého srdce, jsme jako nechápající zvířata, která se řídí instinktem – a to neříkám já, nýbrž Bible. My ovšem nejsme zvířata, ale Boží děti a darem Ducha Svatého jsme byli pokřtěni. Proto je důležité pochopit, co se každý den děje v mém srdci. Kéž nás Pán učí, abychom trvale a denně zpytovali svědomí.”

zakončil papež František dnešní ranní kázání v Domě svaté Marty.

4. září 2018, 14:02