Hledejte

Vatican News
Papež v římské synagoze (17.1.2016) Papež v římské synagoze (17.1.2016) 

Papež popřál židovským obcím k vysokým svátkům a svátku sklizně

„Kéž nás Nejvyšší požehná darem míru a povzbudí v nás větší úsilí o jeho neúnavnou podporu“. Těmito blahopřejnými slovy se papež František obrací k vrchnímu římskému rabínovi, Riccardovi Di Segnimu, a celé židovské obci italského hlavního města, u příležitosti svátků Roš hašana, Jom kipur a Sukkot.

První z nich, židovský Nový rok, letos připadl na 10. září, Jom kipur, tedy Den smíření, o deset dní později završil desetidenní pokání, a Sukkot, svátek stánků, se bude slavit 24. září. Poselství z Vatikánu dnes zveřejnila římská židovská obec.

„Srdečně si přeji“, píše v něm papež František, „aby tyto svátky oživily paměť o dobrodiních, kterých se nám dostalo od Nejvyššího, a byly pro židovské obce ve světě pramenem dalších milostí a duchovní útěchy. Kéž Bůh ve své nekonečně dobrotě všude posiluje naše přátelské vazby a touhu podporovat trvalý dialog ku prospěchu nás všech. Šalom alejchem“, uzavírá římský biskup svou gratulaci.

(jag)

18. září 2018, 14:57