Hledejte

Vatican News
udienza 1 settembre Papež na setkání s podnikateli 1.9.2018  (Vatican Media)

Papež: Ekonomie má sloužit člověku

Svatý otec dnes dopoledne v Klementinském sále Apoštolského paláce přijal skupinu podnikatelů, kteří se u příležitosti Světového dne modliteb za péči o stvoření sešli v Římě, aby uvažovali o encyklice Laudato si´.

Následujme svatého Františka, který »je povýtce příkladem péče o to, co je slabé, a také příkladem radostně a autenticky prožívané integrální ekologie«(Laudato si´, 10). Pro Františka se každý kontakt s lidmi a věcmi stával setkáním se Stvořitelem. Z jeho víry v Boha plynulo  jeho nasazení za spravedlnost, pokoj a úctu ke stvoření.“

vysvětlil papež v úvodu své promluvy.

Také každý z nás je odpovědný za druhé a za budoucnost naší planety. Podobně má sloužit člověku ekonomie, nikoli jej vykořisťovat a okrádat o jeho zdroje. Dnes jsme povoláni uplatňovat možnosti, které nám dává technologie, správným využíváním zdrojů a poskytováním pomoci zejména těm zemím, které jsou nejvíce postiženy chudobou a zhoršováním životního prostředí, aby nastoupily cestu obnovy a udržitelného a integrálního rozvoje.“

Přál bych si – pokračoval Svatý otec – aby muži a ženy této doby v sobě rozpoznávali syny a dcery Otce a Stvořitele, jenž je v nebi, stále více a konkrétněji přispívali ke sdílení drahocenných pozemských zdrojů. Spolu s povzbuzením a požehnáním stovce podnikatelů se papež v závěru své nedlouhé promluvy svěřil do jejich modliteb.

 

(mig)

1. září 2018, 17:46