Hledejte

Vatican News
Papa francesco firma documento

Římský biskup pozdravil účastníky metodisticko-valdenské synody

Papež František zaslal list účastníkům italské, metodisticko-valdenské synody, konané v těchto dnech v Torre Pelice u Turína.

„Jsme povoláni věnovat se Ježíšovu zvěstování, které bude věrohodné, pokud bude dosvědčované a prožívané v lásce, zejména vůči mnoha Lazarům, kteří klepou na naše dveře“ – píše papež František v pozdravném listě, který je datován 21. srpna a tuto neděli jej moderátor metodisticko-valdenské synody, Eugenio Bernardini, přečetl všem účastníkům. „Službou dnešnímu člověku, obranou důstojností těch nejslabších a podporou spravedlnosti a míru se staneme tvůrci onoho pokoje, který Pán zvěstoval Paschou (srov. Jan  20,19) a nám zanechal“ – píše papež a vyjadřuje věřícím tohoto křesťanského společenství „bratrskou blízkost katolické církve i svoji osobní“. Ujišťuje také o „svojí modlitbě a především vděčnosti Pánu za dar víry a rostoucí vzájemné porozumění.“ V této souvislosti připomíná papež svoji návštěvu v dějišti synody metodisticko-valdenských společenství před třemi roky (22.6.2015), žehná jim a prosí, aby se za něho modlili.

 

(mig)

29. srpna 2018, 18:55