Hledejte

Vatican News
2018.08.19 Angelus in Piazza San Pietro 2018.08.19 Angelus in Piazza San Pietro  (Vatican Media)

Přijímáním eucharitistie vytvářet společenství s Ježíšem Kristem a bratřími

Na Svatopetrském náměstí se dnes před polednem shromáždilo přibližně 10 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně.

Papež František komentoval evangelium 20. neděle liturgického mezidobí (srov. Jan 6,51-58), které podává Ježíšovu eucharistickou řeč, a svoji promluvu uzavřel:

Ježíš stejně jako tehdy i dnes každému z nás opakuje: »Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život« (v.53). Bratři a sestry, nejde o hmotný pokrm, nýbrž o živý a oživující chléb, který předává samotný Boží život. Když přistupujeme k přijímání, dostáváme samotný Boží život.  Pro osvojení si tohoto života je nezbytné sytit se   evangeliem a bratrskou láskou. Tváří v tvář Ježíšově pobídce, abychom jedli jeho Tělo a jeho Krev, můžeme pocítit potřebu se přít a odporovat jako posluchači, o kterých referovalo dnešní evangelium. Dochází k tomu, pokud máme potíž utvářet svůj život podle Ježíšova života a jednat podle jeho kritérií a nikoli podle kritérií tohoto světa. Budeme-li jíst tento pokrm, budeme moci být v plném souladu s Kristem, s jeho smýšlením i jednáním. Je velice důležité chodit na mši a k přijímání, protože tak přijímáme živého Krista, který nás zevnitř proměňuje a připravuje na nebe.

Panna Maria ať podporuje náš úmysl vytvářet společenství s Ježíšem Kristem přijímáním jeho eucharistie, abychom sami byli chlebem, který se rozdává bratřím.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY před ANGELUS je ZDE

Po hlavní promluvě papež František obrátil pozornost k dění ve světě.

V posledních dnech byli obyvatelé Keraly (Indie) tvrdě zkoušeni prudkými dešti, které způsobily záplavy a sesuvy půdy s tíživými ztrátami na lidských životech, množstvím  nezvěstných a evakuovaných, nezměrnými škodami v zemědělství a na domech. Ať nechybí těmto bratřím naše solidarita a konkrétní pomoc mezinárodního společenství. Jsem nablízku církvi v Kerale, která je při poskytování pomoci obyvatelstvu v první linii. Také my všichni jsme nablízku církvi v Kerale. Pomodleme se společně za ty, kdo přišli o život a za všechny lidi, zkoušené touto obrovskou pohromou. Modleme se mlčky.“

 

Po společné modlitbě Zdrávas Maria, papež pozdravil mimo jiné mladé poutníky z Ukrajiny, které povzbudil, aby byli tvůrci pokoje a smíření. Všem přítomným udělil Svatý otec apoštolské požehnání

 

(mig).

19. srpna 2018, 20:02