Hledejte

Vatican News
VATICAN-POPE-ANGELUS VATICAN-POPE-ANGELUS  (AFP or licensors)

Bůh stanovil, aby spolu s duší také lidské tělo mělo účast na nebeské blaženosti

Na dnešní liturgickou slavnost Nanebevzetí Panny Marie, která je v Itálii volným dnem, oslovil papež František jako obvykle věřící, kteří se před polednem shromáždili pod okny apoštolského paláce na Svatopetrském náměstí, aby si vyslechli jeho pravidelnou sváteční promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.

Papež komentoval význam události Mariina Nanebevzetí a svoji promluvu zakončil slovy:

Obdivuhodná skutečnost Mariina Nanebevzetí ukazuje a potvrzuje jednotu lidské osoby a připomíná nám, že jsme povoláni sloužit a oslavovat Boha celým svým bytím, duší i tělem. Sloužit Bohu pouze tělesně, by bylo otročení, sloužit Mu pouze duševně, by odporovalo naší lidské přirozenosti. Jeden velký otec církve svatý Irenej, kolem roku 220 prohlašuje: »Slávou Boží je živý člověk a životem člověka je patření na Boha« (Proti bludným naukám, IV, 20, 7). Když budeme v životě radostně sloužit Bohu, což znamená také velkodušně sloužit bratřím, bude náš úděl při vzkříšení podobný údělu naší nebeské Matky. Potom nám bude dáno plně uskutečnit exhortaci apoštola Pavla: »Oslavujte Boha svým tělem!« (1 Kor 6,20), a budeme Jej naždy oslavovat v nebi.

Prosme Marii, ať nám svojí mateřskou přímluvou na naší vezdejší pouti pomáhá žít v činorodé naději, abychom Ji se všemi svatými a svými drahými mohli všichni dostihnout  v ráji.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy promluvy před ANGELUS je ZDE

Po hlavní promluvě papež dodal:

Marii, Těšitelce zarmoucených, o jejíž rajské slávě dnes rozjímáme, chci svěřit úzkosti a soužení těch, kteří v mnoha částech světa trpí na těle i na duši. Kéž naše nebeská Matka všem vyprosí útěchu, odvahu a klid.“

Potom obrátil Svatý otec pozornost ke včerejší nehodě na severu Itálie, kde při zřícení dálničního mostu zahynulo přes 40 lidí.

Zvláště myslím na ty, na které dolehla včerejší tragédie v Janově, jež způsobila ztráty na lidských životech a mezi obyvatelstvem vyvolala zděšení. Božímu milosrdenství svěřuji ty, kteří přišli o život, a jsem duchovně nablízku jejich příbuzným, raněným, evakuovaným a všem, kdo strádají v důsledku této dramatické události. Vybízím všechny k modlitbě za oběti a jejich drahé společnou recitací Zdrávas Maria.“

Po společné modlitbě Petrův nástupce všem požehnal.

 

(mig)

15. srpna 2018, 18:58