Hledejte

Vatican News
2018 01 9 VideoMessaggio di Papa Francesco per il CILE 2018 01 9 VideoMessaggio di Papa Francesco per il CILE 

Svatý otec k mládeži Malých Antil: Nelze spatřit budoucnost bez reflexe o minulosti

Papež František zaslal videoposelství na setkání mládeže ze souostroví Malých Antil pořádané tamější biskupskou konferencí (AECYA) na Martiniku od 10. do 23. července.

Tato část Karibiku zahrnuje 22 ostrovních celků, z nichž 8 je nezávislých států a zbytek podléhá Nizozemsku (6), Francii (4), Velké Británii (3) a USA (1). Malé Antily mají přibližně 2 miliony obyvatel. Tématem setkání tamější mládeže byla exhortace Amoris laetitia  O lásce v rodině, konkrétně její čtvrtá kapitola věnovaná lásce v manželství. „Čtvrtá kapitola je jádrem exhortace, a najdete v ní návod, jak chápat přítomnost a jak vykročit do budoucnosti,“ řekl jim papež František.

Nelze upřít zraky k zítřku a nedívat se do minulosti. Nelze spatřit budoucnost bez reflexe o minulosti. Připravujete se proměnit to, co jste dostali od svých předků. Přijali jste dějiny a tradice včerejška, kde máte kořeny, a u těch se chci trochu pozastavit. Nic nelze učinit v přítomnosti, ani v budoucnosti, pokud nejste zakořeněni v minulosti, ve svých dějinách, ve svojí kultuře, ve svojí rodině, a pokud jste dobře nezapustili kořeny. Z kořenů dostáváte sílu, abyste mohli pokračovat dál. Všichni, my i vy, jsme nebyli vyrobeni v laboratoři, nýbrž máme svoje dějiny a svoje kořeny.  A to, co uděláme, plody, které přineseme, krása, kterou v budoucnu vytvoříme, pochází z oněch kořenů. Jeden básník praví: co vykvete v koruně stromu, pochází z toho, co je pod zemí. Dívejte se proto zpět, na svoje rodiče a prarodiče a mluvte s nimi. Vše, co od nich převezmete, proměňte a neste dál.  Touto silou proměníte rodinu, když budete mít kořeny.

Povzbuzoval papež František ve videoposelství účastníky setkání Karibských dnů mládeže na ostrově Martinik.

 

(mig)

16. července 2018, 17:01