Hledejte

Vatican News
Sv. Ignác z Loyoly Sv. Ignác z Loyoly 

Spojit akci s kontemplací, píše papež Společentvím křesťanského života

Co jsem vykonal pro Krista? Co pro Krista dělám a co bych pro něj měl dělat? Tyto tři otázky si papež František klade v poselství, které zaslal Společenstvím křesťanského života. Toto laické hnutí ingaciánské spirituality, působící rovněž v České republice, se v těchto dnech sešlo na světovém setkání v Buenos Aires, aby si kromě jiného připomnělo půl století od založení.

„Modlete se, aby vám Pán udělil větší hloubku při prožívání vašeho charismatu“, vyzývá papež v listě datovaném 9. června a adresovaném Mauriciovi Lópezovi, předsedovi laického hnutí, „abyste tak nadáli byli darem pro církev i pro svět“. Více než 250 účastníků setkání ze 70 zemí uvažuje nad tím, jak „Pečovat o dar, který přijali a radostně jej předávat dál“. František vyzdvihuje právě slova „dar“ a „milost“, obdržené od Pána v průběhu let, a vybízí všechny k „pokornému děkování“, neboť, jak dodává „Ježíš si vás všimnul a důvěřoval vám nehledě na vaše schopnosti a ctnosti“. K tomu se pojí „povolání a odpovědnost vycházet sami ze sebe a jít vstříc druhým lidem, abychom je živili jediným chlebem, schopným nasytit lidské srdce – tedy Kristovou láskou. Kéž vás nesvedou z cesty gnostické klamy“, nabádá římský biskup.

Jádrem ignaciánské spirituality, jíž se inspirují Společenství křesťanského života, je vůle ke kontemplativnímu životu v akci, upozorňuje dále Petrův nástupce: „Kontemplace a činnost jsou dva rozměry, které jdou ruku v ruce. Do Božího srdce totiž můžeme vstoupit pouze skrze Kristovy rány a dobře víme, že tyto rány na sobě nesou hladovějící, nevzdělaní, odepisovaní, marginalizovaní, staří, nemocní a věznění lidé a vůbec celé zranitelné tělo dnešního lidstva“. Zde se tedy obě dimenze propojují, aby utvářely křesťanský životní styl, vyznačující se intenzivním duchovním životem a prací, uzavírá papež František v poselství účastníkům mezinárodního setkání ignaciánského duchovního hnutí.

(jag)

30. července 2018, 14:35