Hledejte

Vatican News
VATICAN-RELIGION-ANGELUS-POPE VATICAN-RELIGION-ANGELUS-POPE  (AFP or licensors)

Papež: Žádný křesťan nehlásá evangelium sám od sebe

Na Svatopetrském náměstí se dnes před polednem sešlo asi 10 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně.

Papež František komentoval evangelium z patnácté neděle liturgického mezidobí (srov. Mk 6,7-13) popisující, jak Ježíš rozesílá Dvanáctero učedníků hlásat Boží království. Uvažoval o stylu takového poslání a mimo jiné řekl:

Tato evangelní epizoda se týká také nás a nejenom kněží, nýbrž všech pokřtěných, povolaných dosvědčovat Kristovo evagnelium v různých oblastech života. I pro nás je toto poslání autentické pouze počínaje oním neměnným středem, kterým je Ježíš. Nejde o  iniciativu jednotlivých věřících, ani skupin, ba ani velkých uskupení, nýbrž o poslání církve neodělitelně spojené se svým Pánem. Žádný křesťan nehlásá evangelium sám od sebe, nýbrž jedině jako poslaný církví, která obdržela mandát od samotného Krista. Právě křest z nás činí misionáře. Pokřtěný, který necítí potřebu hlásat evangelium - hlásat Ježíše - není dobrý křesťan.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY před ANGELUS je ZDE

 

(mig)

15. července 2018, 19:49