Hledejte

Vatican News
Papa: patriarca Bartolomeo sarà a Bari a incontro pace in Mo Delegace konstantinopolského patriarchátu s Petrovým nástupcem  (ANSA)

Petrův nástupce přijal delegaci konstantinopolského patriarchátu

Dnes dopoledne se římský biskup setkal s delegací konstantinopolského pravoslavného patriarchátu, přijíždějící každoročně do Říma u příležitosti patronátní slavnosti města.

Delegaci, která se zúčastní také zítřejší liturgie slavnosti sv. Petra a Pavla, vedl arcibiskup města Telmessos, Job, a dále ji tvořili biskup Thedoretos z Nazianzosu a diakon Alexander Koutsis.

„V mnoha společnostech, tradičně nazývaných křesťanské – řekl při této přiležitosti papež František – se vedle příkladný projevů věrnosti Pánu Ježíši Kristu vyskytuje také postupné zatmívání křesťanské víry, která již nemá dopad na rozhodnutí jednotlivců a na veřejná stanoviska.“

Pohrdání důstojností člověka, idolatrie peněz, šiření násilí, absolutizace vědy a techniky, nerozvážné vykořisťování přírodních zdrojů jsou jen některá z povážlivých znamení tragické reality, na niž nemůžeme rezignovat.“

Konstatoval papež a citoval slova ekumenického patriarchy Bartoloměje, který během nedávné návštěvy Říma (26.5.), kde se účastnil sympozia o politickém a životním stylu v digitální sféře, řekl:

Odmítejme cynickou větu, že »neexistuje alternativa«. [...] Je nepřijatelné, aby alternativní formy rozvoje a síla sociální solidarity a spravedlnosti byly ignorovány a očerňovány. Naše církve mohou vytvářet nové možnosti transformace pro náš svět. Církev sama je totiž událostí transformace, sdílení, lásky a otevřenosti.“

„Těší mne, řekl dále římský biskup, že můj pohled konverguje s pohledem mého drahého bratra Bartoloměje a projevuje se konkrétní spoluprací. V souvislosti s tím pak připomněl blížící se setkání představitelů církví a křesťanských komunit Blízkého východu, svolané z papežovy iniciativy na 7. července do italského Bari, kde je očekávání rovněž konstantinopolský patriarcha Bartoloměj.

 

(mig)

28. června 2018, 17:42