Hledejte

Vatican News
Papež v letedla při ekumenické pouti do Ženevy Papež v letedla při ekumenické pouti do Ženevy  (Vatican Media)

List v otázce interkomunia byl sepsán na můj pokyn - potvrdil papež

Ekumenickou cestu do Ženevy shrnul papež František na palubě letadla při návratu ze Švýcarska. Hovořil rovněž na téma migrační krize a vyjasnil hlavní důvody vatikánské reakce na problematiku interkomunia v Německu.

Johana Bronková - Vatikán

Byl to den vskutku ekumenický, den setkání – těmito slovy shrnul papež včerejší cestu do Švýcarska, jejímž hlavním cílem byla návštěva sídla Světové rady církví. V rozhovoru s novináři se František podělil rovněž o dojmy z dialogu, který probíhal za zavřenými dveřmi během oběda. Kromě papeže a kardinála Kocha, zodpovídajícího ve Vatikánu za ekumenismus, se ho účastnili představitelů různých vznání patřících do vedení rady.

Svatý otec přiznal, že to byla příležitost k hlubokému prodiskutování mnoha otázek. Hovořilo se mimo jiné o mládeži, o niž mají starost všechna vyznání. František se podělil o zkušenosti získané z příprav letošní biskupské synody. Hovořilo se na téma rozvoje ekumenických vztahů:

Během oběda jsme si řekli jednu pěknou věci, kterou přenechávám vám, abyste se nad ní zamysleli, promysleli ji a vyvodili z ní závěry: v ekumenickém hnutí musíme vypustit z našeho slovníku slovo jedno slovo, které zní proselytismus. Je to jasné? Ekumenismus nejde dohromady s proselytismem. Musíme si vybrat. Buď postupuješ v duchu ekumenismu, nebo jsi proselyta.

Německý novinář požádal papeže Františka o vysvětlení vatikánského postoje k iniciativě německých biskupů v otázce interkomunia v případě smíšených manželství. Ptal se, zda list arcibiskupa Ladarii nebyl jakousi bezpečnostní brzdou. Papež František připomněl, že kanonické právo dává biskupovi pravomoc svolit ve zvláštních případech k podávání sv. přijímání nekatolíků. Týká se to však výlučně konkrténích případů v rámci jeho diecéze, tedy partikulární církve. Problém spočíval v tom, že němečtí biskupové chtěli řešit tuto záležitost na národní úrovni, tedy v celé místní církvi.

A v tom spočívá problém, protože toto kanonické právo nezakotvuje. Mluví o diecézním biskupovi, nikoli o biskupské konferenci. Proč? Protože předpis schválený v jedné biskupské konferenci se okamžitě stává univerzální (…) Nešlo ani tak o obsah, jako o tento bod. Poslali nám dokument, pak došlo k dvěma či třem setkáním dialogu a vysvětlování, a poté arcibiskup Ladaria odeslal onen list, ovšem s mým vědomím. Nebyla to jeho osobní iniciativa. Řekl jsem mu: „Ano, lepší je udělat krok vpřed a říci, že dokument není ještě dozrálý – jak to stojí v listu – a že je zapotřebí záležitost dále studovat“.  Pak následovalo další setkání a nakonec se bude ve zkoumání této věci pokračovat. Myslím, že z něho vyjde orientační dokument pro diecézní biskupy, aby každý z nich potom nakládal v této věci ve smyslu toho, co již předvídá kanonické právo. Nešlo tedy o žádnou brzdu, nýbrž o nasměrování, aby se postupovalo po dobré cestě.

Papež František připomněl, že iniciativa němckého epikopátu byla reakcí na postup některých kněží, kteří v těchto otázkách rozhodovali po svém a nebrali v potaz vůli diecézního biskupa. Podle papežova mínění byl samotný dokument zpracován dobře a ve skutečnosti má restriktivní charakter, tedy nezakládá všeobecnou otevřenost interkomuniu.

22. června 2018, 19:31