Hledejte

Vatican News
Misionářky lásky na mši svaté pro zasvěcené 2. února letošního roku Misionářky lásky na mši svaté pro zasvěcené 2. února letošního roku  (Vatican Media)

Papež František k řeholníkům: Vyvarujte se duchovní eutanázie

O třech pilířích zasvěceného života mluvil papež František k sedmistům řeholníkům a zasvěceným mužům a ženám z nových hnutí, kteří se účastní sympózia o budoucnosti zasvěceného života na římském Antonianu. Základem života zasvěceného Bohu je modlitba, chudoba a trpělivost, zdůraznil Svatý otec.

Johana Bronková - Vatikán

Modlitba, chudoba a trpělivost jsou třemi pilíři zasvěceného života – řekl papež František účastníkům vatikánské konference o budoucnosti řeholních společenství. Papež poznamenal, že dnes je zapotřebí jasných kritérií, aby se neztratili v současné světě, protože se děje mnoho špatných věcí. Nesmí se však zapomínat, že v něm působí také Duch svatý, který je tvůrčí, probouzí nové formy zasvěceného života a zároveň je tím, kdo vytváří jednotu církve, dodal.

Tři pilíře zasvěceného života

Papež František jednoznačně prohlásil, že navzdory veškerým zmatkům, s nimiž se dnes potýkáme, Duch svatý chce, aby tři hlavní pilíře zasvěceného života zachovaly svoji pevnost. Na prvním místě jmenoval modlitbu, neboť ta je návratem k prvnímu povolání a k Tomu, jenž povolává.

„Modlitba je v zasvěceném životě jako vzduch, který nám dovoluje dýchat, obnovovat jej. Bez tohoto vzduchu nemůžeme být dobrými zasvěcenými. Snad můžeme být dobrými lidmi, křesťany, katolíky, kteří pracují v mnoha církevních dílech, avšak zasvěcení je nezbytné neustále obnovovat v modlitbě, v setkávání s Pánem.“

Papež poukázal na příklad Matky Terezy z Kalkaty, která se angažovala v mnoha konkrétních dílech a problémech, ale nikdy se nevzdala dvou hodin modlitby před Nejsvětější svátostí.

Chudoba na prvním místě

Za druhý pilíř zasvěceného života označil Svatý otec chudobu. Připomněl, že zakladatel jezuitského řádu, sv. Ignác z Loyoly, ji nazýval matkou, neboť chudoba je plodná, a zároveň zdí, která chrání před zesvětštěním. „Ďábel si vždycky razí cestu přes peněženku,“ opakoval papež svůj oblíbený obrat.

„Jsou tři stupně, po nichž se klesá od řeholního zasvěcení k řeholnímu zesvětštění. Ano, také k řeholnímu –řeholní zesvětštění totiž existuje. Mnoho řeholníků a zasvěcených osob je lidmi světa. Jsou tedy tři stupně. Prvním jsou peníze, nedostává se chudoby. Druhým je marnivost, od extrémní povznesenosti, kdy se „nosím jako páv“, po malé marnivosti. Třetím pak je pýcha, nadřazenost. Odtud se berou všechny neřesti. Prvním stupněm však je přilnutí k bohatství, k penězům. Budeme-li bdít nad tím, další nepříjdou. A mluvím o přilnutí k bohaství, nejen k penězům!“

Nedotatek trpělivosti vede k duchovní eutanázii

Papež František poukázal dále na potřebu trpělivosti, která je třetím pilířem řeholního života. Jde v ní jak o malá gesta vzájemné vstřícnosti a snášenlivosti, tak o skutečnou oběť. Je zapotřebí obrnit se trpělivostí také v situaci nedostatku povolání. Řády a provincie, které tuto trpělivost nemají, se dnes rozhodují pro duchovní eutanázii. Definitivně zavírají noviciáty, rozprodávají majetek a připravují se tak na dobrou smrt. Svatý otec vybídl k zachování víry starého Abraháma, kterému Pán Bůh navzdory pokročilému věku přislíbil početné potomstvo. Bůh od nás žádá trpělivost, naději a vykročení kupředu, řekl papež k 700 účastníků mezinárodního setkání členů institutů pro zasvěcený život, společností apoštolského života, sekulárních institutů, zasvěcených panen a nových církevních hnutí a komunit.

„Představujeme nejpočetnější skupinu uvnitř církve,“ poznamenal při včerejším zahájení jejich sympózia kardinál João Braz de Aviz, prefekt vatikánské kongregace, do jejíž kompetence spadají různé formy zasvěceného života. „Společně se snažíme vlévat Ježíšovo nové víno do nových měchů zasvěceného života, abychom zakoušeli radost z evangelia a pomáhali Pánu v jeho přinášení mnoha dalším lidem, s nimiž se setkáváme.“ Setkání probíhá na římském Antonianu pod heslem „zasvěcení skrze evangelijní rady“ (Consecratio et consecratio per evangelica consilia)

4. května 2018, 16:40