Cerca

Vatican News
Generální audience, 18. dubna Generální audience, 18. dubna  (Vatican Media)

Papež: Víru nelze zakoupit, ale lze o ni prosit

Na Svatopetrském náměstí se dnes dopoledne sešlo přibližně 17 tisíc lidí na generální audienci.

Milan Glaser - Vatikán

Zahájilo ji čtení z Janova evangelia (3,5-6), ve kterém Ježíš říká Nikodémovi, že kdo se nenarodí z vody a z Ducha nemůže vejít do Božího království. Papež František pak ve své katechezi pokračoval v novém cyklu věnovanému svátosti křtu a mimo jiné řekl:

Být křesťanem je zajisté dar, přicházející shůry (srov. Jan3,3-8). Víru nelze zakoupit, vyžádat však, ano, a dostat ji darem, ano. Pane, dej mi dar víry – to je krásná modlitba. O víru lze prosit, nelze ji koupit. „Křest je tedy především svátostí víry, kterou člověk odpovídá na Kristovo evangelium“ (Křestní obřady, Všeobecný úvod, 3).“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECHEZE je ZDE

V závěru generální audience pronesl Petrův nástupce dvě výzvy:

Příští sobotu se bude ve Washingtonu konat jarní zasedání Světové banky. Vybízím ke snaze, aby byl za pomoci finanční inkluze podpořen život těch nejchudších a usnadněn autentický, integrální a uctivý rozvoj lidské důstojnosti.

Potom Svatý otec opět poukázal na nezbytnost obrany lidského života:

Obracím znovu pozornost na Vincenta Lamberta a maličkého Alfie Evanse a chtěl bych zdůraznit a rozhodně potvrdit, že jediným vládcem života, od počátku až k přirozenému skonu, je Bůh! A naší povinností, naší povinností je udělat všechno pro zachování života. Rozjímejme mlčky a modleme se, aby byl respektován život všech lidí a zvláště těchto našich dvou bratří. Modleme se v tichu.

18. dubna 2018, 16:25