Hledejte

Vatican News
Papež František při modlitbě Regina Caeli, 29. dubna 2018 Papež František při modlitbě Regina Caeli, 29. dubna 2018  (ANSA)

Papež: Odvaha vyjít ze sebe se rodí z víry ve vzkříšeného Pána

Na Svatopetrské náměstí přišlo před polednem asi 20 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před velikonoční modlitbou Regina Caeli.

Milan Glaser - Vatikán

Papež František vyložil  evangelium z páté neděle velikonoční (Jan15,1-8), ve kterém Ježíš přirovnává sebe k vinnému kmeni a věřící ke svým ratolestem:

Jde o to zůstávat s Pánem, abychom nalézali odvahu vycházet ze sebe, ze svého pohodlí, z našich těsných a chráněných prostor, vydali se tak na otevřené moře potřeb těch druhých a dali široký rozlet svému křesťanskému svědectví ve světě. Tato odvaha vyjít ze sebe a věnovat se potřebám druhých se rodí z víry ve vzkříšeného Pána a z jistoty, že jeho Duch provází naše dějiny. Jeden z nejzralejších plodů, který vzchází ze společenství s Kristem, je totiž závazek prokazovat lásku bližním a milovat bratry se sebezapřením až těm nejzazším důsledkům, jako Ježíš miloval nás. Dynamismus lásky věřícího není plodem strategie, nerodí se z vnějších podnětů, sociálních či ideologických požadavků, nýbrž ze setkání s Ježíšem, ze zůstávání v Něm. Ježíš je pro nás vinný kmen, z něhož čerpáme mízu, tedy »život«, abychom do společnosti přinášeli odlišný způsob života a nasazení, který klade na první místo ty poslední.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY před Regina Caeli je ZDE.

Po hlavní promluvě papež připomněl včerejší beatifikaci v Polsku:

Včera byla v Krakově blahořečena Anna Chrzanowská, věřící laička, která věnovala svůj život péči o nemocné, ve kterých spatřovala tvář trpícího Ježíše. Děkujme Bohu za svědectví této apoštolky nemocných a vynasnažme se následovat jejího příkladu.

Potom Svatý otec obrátil pozornost k mezinárodnímu politickému dění:

Provázím modlitbou pozitivní výsledek mezikorejského summitu z minulého pátku a odvážného závazku, přijatého představiteli obou zemí s cílem zbavit v upřímném dialogu celý Korejský poloostrov nukleárních zbraní. Prosím Pána, aby naděje v budoucí pokoj a bratrštější přátelství nebyly zklamány, spolupráce mohla pokračovat a přinášet plody dobra milovanému korejskému lidu i celému světu.“

Papež zmínil rovněž smutné události, ke kterým došlo v Nigérii:

Minulý týden bylo křesťanské společenství v Nigérii opět postiženo zabitím skupiny věřících, včetně dvou kněží. Svěřujeme tyto bratry milosrdnému Bohu, aby pomohl oněm tak těžce zkoušeným komunitám nalézt znovu svornost a mír.“

Potom římský biskup oznámil, že se toto úterý 1.května chystá vydat na pastorační návštěvu mariánské poutní svatyně svojí diecéze:

Drazí bratři a sestry Pozítří 1. května odpoledne zahájím mariánský měsíc poutí do svatyně Madony del Divino Amore. Budeme recitovat růženec a modlit se společně za mír v Sýrii a na celém světě. Všechny zvu, abychom se duchovně sjednotili a po celý měsíc květen se modlili růženec za mír.“

Po společné mariánské velikonoční modlitbě Regina Caeli Petrův nástupce všem požehnal.

29. dubna 2018, 14:50