Hledejte

Vatican News
Audience pro montfortánskou řeholní rodinu Audience pro montfortánskou řeholní rodinu  (Vatican Media)

Jedině »civilizace lásky« může dát duši našemu globalizovanému světu

Jedině »civilizace lásky« může dát duši našemu globalizovanému světu, který je v zajetí neustálých změn – řekl Svatý otec na setkání s řeholníky nesoucími odkaz sv. Ludvíka z Montfortu.

Milan Glaser - Vatikán

Svatý otec dnes přijal na audienci účastníky generální kapituly Učitelského řádu Bratří sv. Gabriela (Institutum Fratrum instructionis christianae a S.Gabriele). Řád byl založen ve Francii roku 1715 sv. Ludvíkem Maria Grignion de Montfort (1673-1716), známým kazatelem, lidovým misionářem a šiřitelem mariánské cesty k Ježíši; má 1134 členů a působí ve 32 zemích celého světa. V České republice se sice nevyskytuje, ale spiritualita jeho zakladatele je známá  z českých překladů jeho děl (O pravé mariánské úctě, List přátelům kříže aj.). K odkazu sv. Ludvíka z Montfortu patří také řeholní společenství Misionářů Tovaryšstva Mariina, ženský řád Dcer Moudrosti a Sester svatého Josefa z Kottayam, jejichž představitelé byli na dnešní audienci ve Vatikánu rovněž přítomni.

Jméno zmíněného Učitelského řádu se vztahuje k francouzskému knězi Gabrielovi Deshayesovi (1767-1841), který jej roku 1821 zreorganizoval a „dal mu nový impuls“, jak zmínil papež František ve své promluvě k jeho pokračovatelům. Tématem jejich 32. generální kapituly je „Bratrský život a komunitní dimenze montfortánského poslání“ a má za účel „zasadit toto poslání do našeho světa poznamenaného individualismem, globalizací, konzumismem, důrazem na efektivnost a zdání ve snaze působit v něm jako „plamenné“ duše, oživované Duchem a žijící z Moudrosti.“

Podle svatého Ludvíka Marii je to jediné bohatství, jež je schopno »nás naučit být«. Je to výzva pro každého z vás a pro vaše učitelské poslání. Zakládá se na jedné jistotě, totiž na jistotě krásy života, který je nezaslouženým darem od Boha, a na naději v jeho rozvinutí až k plné míře milosti a lásky, sjednocující všechny dimenze člověka. Tato syntéza se buduje každý den v modlitbě, poddaností Duchu svatému, věrností řeholi a prokazováním lásky. Dokonalým příkladem k napodobení je Panna Maria. Jak uvádějí vaše Konstituce, je naprosté zasvěcení Ježíšovi skrze Marii základem mariánského života členů institutu.“

V nynější duchovní krizi, jež v důsledku ztráty smyslu života vyvolává úzkost a smutek, se snažte vytvářet přívětivá společenství, ve kterých je krásné žít, a projevujte radost plynoucí z následování Krista a odpovědi na Jeho povolání zejména před mladými lidmi, pokračoval papež.

Milovat srdcem i rukama – je výrazem toho, co se snažíte žít a předávat. Jedině »civilizace lásky« může dát duši našemu globalizovanému světu, který je v zajetí neustálých změn. Díky svému charismatu žitému odevzdaně a rozvážně můžete být majáky a vynášet na světlo evangelní povahu učitelského poslání.“

Středem vašeho poslání vždycky byla vnímavost vůči chudým a marginalizovaným lidem. Nadále jim pomáhejte a buďte protagonisty jejich budoucnosti, aby mohli zaujímat svoje místo ve společnosti.

Děkuji vám za vaše povolání v církvi. Pokračujte s důvěrou a novým misijním rozmachem . Ať je v této velikonoční době tajemství smrti a vzkříšení Krista srdcem vaší víry a vašeho zasvěcení, aby osvěcovalo vaše putování v pravdě.“

Řekl papež František v závěru svojí promluvy k zasvěceným osobám montfortánské spirituality.

27. dubna 2018, 18:37