Cerca

Vatican News
Generální audience 25.4.2018 Generální audience 25.4.2018  (Vatican Media)

Papež: Celý křesťanský život je zápas

V Itálii je dnes státní svátek, který připomíná osvobození země od fašismu a konec druhé světové války, čehož mnozí lidé využili k návštěvě Říma. Na Svatopetrském náměstí se tak za slunečného počasí shromáždilo více než třicet tisíc poutníků, aby se účastnili generální audience s Petrovým nástupcem.

Jana Gruberová - Vatikán

Papež František pokračoval v cyklu katechezí o křtu a tentokrát se zaměřil na význam této svátosti jako posily v boji se zlem na základě úryvku z listu sv. Pavla Filipanům (4,12-13).

Je namáhavé zápasit se zlem, uniknout jeho klamu, opětovně nabrat sílu po vyčerpávajícím boji, avšak je nutné vědět, že celý křesťanský život je zápas. Zároveň je ovšem třeba vědět, že nejsme sami a že se Matka církev modlí za to, aby její děti, znovuzrozené ve křtu, nepodlehly nástrahám zlého, nýbrž zvítězily nad nimi mocí Kristovy Paschy. Jestliže nás posiluje Vzkříšený Pán, který přemohl vládce tohoto světa (Jan 12,31), můžeme také my ve víře sv. Pavla opakovat: „Všechno mohu v tom, který mi dává sílu“ (Flp 4,13). Všichni můžeme zvítězit a všechno přemoci, avšak silou, kterou dává Ježíš.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECHEZE je ZDE

Po katechezi obrátil papež pozornost k současnému politickému dění, a to konkrétně k nadcházejí vrcholné schůzce dvou korejských prezidentů:

Tento pátek, 27. dubna, se v Pchanmundžomu bude konat mezikorejský summit, jehož se zúčastní vůdci obou Korejí, pánové Mun Če-in a Kim Čong-un. Toto setkání bude příhodnou příležitostí k zahájení transparentního dialogu a konkrétního úsilí o smíření a obnovené bratrství, s cílem zaručit mír na Korejském poloostrově a v celém světě. Korejský národ, který vroucně touží o míru, ujišťuji o své osobní modlitbě a blízkosti celé církve. Svatý stolec doprovází, podporuje a povzbuzuje každou užitečnou a upřímnou iniciativu, vedoucí k budování lepší budoucnosti, ve znamení setkávání a přátelství mezi národy. Od těch, kteří mají přímou politickou odpovědnost, žádám, aby měli odvahu k naději a stali se tvůrci míru, a zároveň je vyzývám, aby s důvěrou pokračovali v nastoupené cestě, která je k dobru všech. Vzhledem k tomu, že Bůh je Otcem všech a je Otcem míru, vás nyní vyzývám, abychom se pomodlili k našemu Otci, Bohu a Otci všech, za korejský národ, jak na severu, tak na jihu.“

Společná modlitba Otče náš za obyvatele Korejského poloostrova tak završila dnešní generální audienci, v jejímž samém závěru římský biskup všem přítomným požehnal.

 

 

 

 

25. dubna 2018, 10:32