Hledejte

Vatican News
mm mm 

O volbě mezi nadějí ze Vzkříšení a bůžkem peněz

„Bůh vždycky začíná u žen,“ konstatoval v úvodu svého kázání římský biskup při mši na Velikonoční pondělí. Kázal o základní volbě, před kterou staví prázdný Ježíšův hrob: buď zvěstování horizontu otevřeného nadějí ze Zmrtvýchvstání anebo války a otroctví bůžka peněz.

Papež dnes obětoval eucharistii za politiky a vědce:

Modleme se dnes za vlády, vědce a politiky, kteří začali zkoumat, co si počít potom, po pandemii. Toto „potom“ už začalo. Ať tedy naleznou správnou cestu, která bude k užitku lidem a národům.“

V homilii papež komentoval dnešní evangelium (Mt 28,8-15), ve kterém Matouš popisuje dva postoje k realitě prázdného Ježíšova hrobu. Nejprve žen, které dostávají poslání zvěstovat učedníkům Pánovo Zmrtvýchvstání, a potom velekněží a učitelů Zákona, kteří zaplatili strážím za to, aby hlásali falešné vysvětlení prázdného hrobu.

Dnešní evangelium nám prezentuje volbu, každodenní lidskou volbu, která nese celý den. Je to volba mezi radostí, nadějí z Ježíšova zmrtvýchvstání, a hrobová nostalgie.

Ženy jdou oznámit zprávu (Mt 28,8). Bůh vždycky začíná u žen, které otevírají cestu. Nepochybují, vědí. Viděly a dotkly se. Viděly také prázdný hrob. Je pravdou, že učedníci nedokázali uvěřit, řekli si asi: „Ženy mají poněkud přílišnou představivost...“ Oni pochybovali, ale ženy měly jistotu a dotáhly to nakonec po této cestě až k dnešku: Ježíš vstal z mrtvých, a žije mezi námi.

A potom tu je ještě něco jiného. Zdá se, že je lepší nežít s prázdným hrobem, který působí spoustu problémů. A padne rozhodnutí zakrýt skutečnost. Je to vždycky stejné: když nesloužíme Bohu, sloužíme bůžkovi, penězům. Pamatujme, že Ježíš řekl: „Jsou dva páni. Pán Bůh a bůžek peněz. Nelze sloužit oběma.“ Velekněží a učitelé Zákona si jako východisko z této zjevnosti [prázdného hrobu] zvolili cestu, kterou jim nabízí bůžek peněz, a zaplatili, zaplatili mlčení (Mt 28, 12-13), mlčení svědků. Jeden ze strážců sice hned po Ježíšově smrti vyznal »Tento člověk byl opravdu syn Boží« (Mk 15,39). Ale tito nešťastníci nechápou, mají strach ze života... Šli za velekněžími a učiteli Zákona, kteří jim zaplatili. Zaplatili jim, aby mlčeli, a toto, drazí bratři a sestry, není úplatek, toto je korupce, čirá zkaženost, korupce v čistém stavu. Pokud neuznáváš Ježíše Krista za Pána, přemýšlej proč. Kde je pečeť tvého hrobu, kde je korupce? Je pravdou, že mnozí lidé nevyznávají Ježíše, protože Jej neznají a poněvadž jsme jim Jej důsledně nehlásali, což je naše vina. Pokud se však tváří v tvář zjevnému faktu volí tato cesta, pak je to ďáblova cesta zkaženosti. Dostals zaplaceno a buď zticha.

Také dnes, vzhledem k příštímu a doufejme blízkému ukončení této pandemie existuje tato volba: buď vsadíme na život, na vzkříšení národů anebo na bůžka peněz a vrátíme se k hrobu, kterým je hlad, otroctví, výroba zbraní, děti bez vzdělání... to je hrob.

Pán života ať nám v našem osobním a sociálním životě stále pomáhá volit tuto zvěst, kterou je otevřený horizont a vede nás, abychom volili dobro lidí. A nikdy nepadli do hrobu bůžka peněz.

Končil papež dnešní kázání v kapli Domu sv. Marty, kde denně v 7h ráno v přímém přenosu slouží mši svatou. Zakončil ji opět adorací Svátosti oltářní vystavené v monstranci, aby věřícím u obrazovky poskytl patřičný prostor k duchovnímu svatému přijímání.

Záznam mše svaté papeže Františka 13. dubna 2020
13. dubna 2020, 11:49
Čtěte více >