Hledejte

Vatican News
dd dd  (Vatican Media)

O drobném každodenním lynčování klevetami

„Proti lavině falešných zpráv, které utvářejí mínění, často nelze nic dělat. Existuje však i drobné každodenní klevetění, na kterém se podílíme, i v našich křesťanských institucích“ – konstatoval papež během kázání při ranní mši v kapli Domu sv. Marty.

Bohoslužbu uvedl mešní intencí:

Nyní, kdy začínají přicházet nařízení pro vyjití z karantény, prosme Pána, aby dal svému lidu, nám všem, milost prozíravosti a poslušnosti k těmto nařízením, aby se pandemie nevrátila.

V homilii papež komentoval čtení ze Skutků apoštolů (7, 51-8,1a), jež podává řeč prvomučedníka Štěpána a jeho svědectví pravdě.

V prvním čtení těchto dní čteme o Štěpánově mučednictví. Došlo k němu jednoduše. Učitelé Zákona netolerovali zřetelnost [jeho] učení a jakmile ho vyslovil, šli a požádali někoho, aby řekl, že slyšel Štěpána, jak se rouhá proti Bohu a proti Zákonu (srov. Sk 6,11-14). A potom se na něho vrhli a ukamenovali jej. Jen tak, jednoduše (srov. Sk 7,57-58). Takový je postup jednání a nebylo to poprvé. Také s Ježíšem tak jednali (srov. Mt 26,60-62). Lid, který tam byl v přesvědčení, že jde o rouhače, křičel: »Ukřižuj ho!« (Mk 15,13). Je to podlost, zjednávat „spravedlnost“ na základě falešných svědectví. Takové je schéma. V Bibli je víc takových případů: stejně jednali se Zuzanou (srov. Dan 13,1-64), s Nábotem (1 Král 21,1-16) a Aman se tak snažil naložit s lidem Božím (srov. Est 3,1-14). Falešné zprávy a pomluvy lidi rozčílí, takže požadují spravedlnost. A to je lynčování.

A tak [Štěpána] přivádějí k soudci, aby tomu všemu dal formu legálnosti. Je však již odsouzen. Soudce by musel být velice, velice odvážný, aby se postavil proti tomuto „lidovému“ soudu, záměrně předem připravenému. To je případ Piláta, který jasně viděl, že Ježíš je nevinný, ale spatřil lid, a umyl si ruce (srov. Mt 27,24-26). Je to způsob, jak pěstovat zákonodárství. Vidíme to i dnes. Děje se tak i dnes v některých zemích. Když má v nějaké zemi dojít ke státnímu převratu nebo je třeba „odstranit“ nějakého politika, aby se neúčastnil voleb, jedná se stejně: falešné zprávy, pomluvy, případ se svěří některému ze soudců, kteří rádi vytvářejí zákonodárství za pomoci tohoto oportunistického pozitivismu, který je v módě, a potom se vynese soud. To je sociální lynč. A tak tomu bylo se Štěpánem, takto byl vynesen rozsudek nad Štěpánem. Je souzen jako někdo, kdo je již odsouzen oklamaným lidem.

Tak je to i dnešními mučedníky. Soudci nemají možnost zjednat spravedlnost, protože soud už byl vynesen. Pomysleme například na Asii Bibi, jak jsme viděli. Deset let ve vězení, protože byla odsouzena pomluvou a lidem, který chtěl její smrt. Proti této lavině falešných zpráv, které utvářejí mínění, často nelze nic dělat. Nelze nic dělat.

V souvislosti s tím myslím na Šoá, což je případ tohoto druhu. Bylo vytvořeno mínění namířené proti jednomu národu a potom bylo normální, že jsou zabíjeni. To je postup, jak „odstranit“ lidi, kteří jsou dotěrní a otravní.

Všichni víme, že to není dobré, ale nevíme, že existuje také drobné lynčování, jež se snaží soudit lidi, vytvářet falešnou pověst, skartovat a vynášet rozsudek. Drobné každodenní lynčování klevetami, jež utvářejí mínění. Nezřídka někdo o někom řekne: „Tento člověk je spravedlivý.“ – „A ne, ne, říká se, že..“ - A oním „říká se“ se vytváří mínění, které má s dotyčným skoncovat. Pravda je jiná. Pravda je svědectví o pravdě, o tom, čemu člověk věří. Pravda je zřejmá, transparentní. Pravda netoleruje nátlak. Podívejme se na mučedníka Štěpána, prvního mučedníka po Ježíši. Pomysleme na apoštoly, všichni vydali svědectví. A pomysleme na četné mučedníky, také na toho, kterého si připomínáme dnes, na sv. Petra Chanela. Začaly kolovat klevety, že je proti králi. Vznikla fáma, a byl zabit. A pomysleme na sebe, na svůj jazyk. Častokrát svými komentáři začínáme takovéto lynčování. I v našich křesťanských institucích jsme viděli mnoho takových lynčů, které vznikly z klevet.

Kéž nám Pán pomůže, abychom byli spravedliví ve svých soudech a nerozpoutávali či nenásledovali hromadný ortel, vyvolaný klevetami.

Kázal papež František při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Bohoslužbu, přenášenou sdělovacími  prostředky, zakončila adorace Nejsvětější svátosti, vystavená v monstranci k duchovnímu eucharistickému přijímání, a svátostné požehnání.

 

(mig)

28. dubna 2020, 12:00
Čtěte více >