Hledejte

Vatican News
xx xx  (ANSA)

Nezapomínat, že milost je zdarma

„Lékem na ztvrzelost srdce je paměť,“ kázal Petrův nástupce při ranní mši v kapli Domu sv. Marty a vybídl k upamatování na milost spásy, jež osvěžuje srdce.

Vatikán. „Lékem na ztvrzelost srdce je paměť,“ kázal Petrův nástupce při ranní mši v kapli Domu sv. Marty a vybídl k upamatování na milost spásy, jež osvěžuje srdce.

Papež si vzal podnět z dnešního evangelia (Mk 8,14-21), kde Ježíš varuje učedníky před farizejským kvasem, ale oni mezi sebou uvažují o tom, že si na cestu zapomněli vzít chléb. Ježíš jim proto řekl: »O čem uvažujete? Že nemáte chleba? [...] Máte zatvrzelé srdce? Nevzpomínáte si, když jsem rozlámal pět chlebů pro pět tisíc lidí?«. Papež František pak vysvětloval rozdíl mezi zatvrzelým a soucitným srdcem.

Pánova vůle je soucit: »milosrdenství chci a ne oběti«. Nelítostné srdce je modlářské, soběstačné srdce, jemuž je oporou na cestě vlastní sobectví a sílu mu dodávají pouze ideologie. Zmiňme čtyři ideologické skupiny Ježíšovy doby: farizeje, saduceje, esény a zelóty. Tyto čtyři skupiny se zatvrzelým srdcem prosazovaly plán, který nebyl Boží; neměly místo pro Boží plán, neměly místo pro soucit.“

Na zatvrzelost srdce však existuje lék, pokračoval papež. Proto dnešní evangelium i mnoho míst v Bibli odkazuje ke spásonosné moci paměti, která otevírá srdce.

Když se zatvrdí srdce, je zavilé a zapomíná. Zapomíná na milost spásy, zapomíná, že milost je zdarma. Zavilé srdce vede k rozepřím, válkám, vede k egoismu a deptání bratra. Nemá totiž soucit. Velikost poselství spásy spočívá v tom, že Bůh s námi má soucit. Jako refrén se v evangeliu vrací, že Ježíš měl v nějaké situaci či s někým soucit. Ježíš je soucitem Otce. Ježíš je pro každou zatvrzelost fackou.“

Proto je třeba prosit o milost, abychom neupadli do zatvrzelosti a měli srdce „vzdušné“, otevřené a soucitné vůči tomu, co se děje ve světě. Souzeni totiž budeme nikoli podle svých idejí, nýbrž podle toho, jaký soucit projevíme ve vztahu k hladovým, žíznivým, nemocným a vězněným. Pokora, paměť našich kořenů i naší spásy pomáhají soucítit.

Každý z nás má ve svém srdci něco zatvrzelého. Upamatujme se, a Pán ať nám dá srdce čisté a upřímné, jak jsme prosili ve vstupní modlitbě dnešní liturgie, abychom byli Jeho důstojným příbytkem. Do zatvrzelých srdcí Pán vstoupit nemůže, do ideologizovaných srdcí nemůže vstoupit Pán. Jedině do srdcí, která jsou jako Jeho srdce, do soucitných srdcí vchází Pán, do srdcí, jež mají slitování a jsou otevřená. Kéž nám Pán daruje tuto milost.“

 

Končil papež ranní kázání v kapli Domu sv. Marty.

 

(mig)

18. února 2020, 14:17
Čtěte více >