Hledejte

Vatican News
Kaple Domu sv. Marty Kaple Domu sv. Marty  (Vatican Media)

To podstatné na životě je vztah k Bohu, kázal papež František

Nemoci duše je třeba léčit a tím pravým lékem je tu prosba o odpuštění, řekl papež při ranní mši v Domě svaté Marty, během níž komentoval dnešní evangelium o uzdravení ochrnutého (Mk 2,1-12). Je správné léčit nemoci těla, ale zamýšlíme se též nad zdravím srdce?, tázal se František. Na to se zapomíná, ačkoli je tu lékař, který nás může uzdravit.

Markovo evangelium dnes předkládá příběh o uzdravení ochrnutého v Kafarnau, kde se kolem Ježíše shromáždil početný zástup. Několik mužů přináší ochrnutého a spouštějí lehátko otvorem ve střeše přímo před Ježíše. Ten však své okolí vyvede z míry tím, že prohlásí: „Synu, odpouštějí se ti hříchy.“ Teprve poté nemocnému přikáže, aby vstal, vzal lehátko a šel domů. Ježíš nám svými slovy dovoluje, abychom přešli k podstatnému, poznamenal papež František. Jako Boží muž léčil, avšak nebyl léčitel, učil, ale byl víc než učitel, a když viděl onu scénu, šel k věci:

„Podívá se na ochrnutého a říká: Odpouštějí se ti hříchy. Fyzické uzdravení je dar, fyzické zdraví je dar, o který máme pečovat. Pán nás ovšem učí, že si máme chránit také zdraví srdce, duchovní zdraví.“

Na to zásadní se Ježíš zaměřuje rovněž při setkání s kající hříšnicí ve farizeově domě. Když mu skrápí nohy slzami, ujišťuje ji: „Jsou ti odpuštěny hříchy“. Druzí se pohoršují, když se takto Ježíš dotýká podstaty, protože zde spočívá jeho síla a proroctví. „Už nehřeš“, obrací se Ježíš k muži, který nikdy nestačí sestoupit do rybníka, aby byl uzdraven. Samaritánky, která klade řadu otázek – má tu úlohu teoložky, podotkl papež – se Ježíš dotazuje na manžela. Jde tedy k tomu podstatnému v našich životech – a tím podstatným je vztah k Bohu. Častokrát na to zapomínáme, jako bychom se obávali setkání s Pánem. Zaobíráme se svým tělesným zdravím, radíme se o lékařích a lécích, což je dobré, ale zamýšlíme se také nad zdravím srdce?

„Je zde jedno Ježíšovo slovo, která nám snad pomůže: Synu, odpouštějí se ti hříchy. Máme ve zvyku přemýšlet o odpuštění hříchů a chyb jako o léku? Ptáme se, zač Boha žádat o odpuštění? Ano, jistě, všichni jsme hříšníci – a takto se vše odbyde a Ježíšovo proroctví, onen záběr k podstatnému, ztrácí na síle. Ježíš dnes každému z nás říká: Chci ti odpustit hříchy.“

Možná někdo nedokáže najít hříchy, z kterých by se měl vyzpovídat, protože mu schází vědomí hříchu. Vědomí konkrétního hříchu, nemoci duše, kterou je třeba vyléčit, a to skrze odpuštění.

„Je to velmi jednoduché a Ježíš nás tomu učí tím, že jde k podstatě. Podstatné je zdraví, a to jako celek – zdraví těla i duše. Chraňme si tělesné, ale také duševní zdraví. A jděme za oním lékařem, který nás může uzdravit, odpustit nám hříchy. Proto Ježíš přišel a za to vydal život.“

Kázal papež František v Domě sv. Marty.

(jag)

17. ledna 2020, 14:02
Čtěte více >