Hledejte

Vatican News
vvv vvv  (ANSA)

Hřích je naše snaha vykoupit se z hříchu

Hříchem je nestřežit bezplatnost milosti a domnívat se, že se vykoupíme sami – kázal papež František při ranní mši v kapli Domu sv. Marty.

Petrův nástupce komentoval obě liturgická čtení ze třetího dne předvánoční, adventní novény (Sdc 13,2-7.24-25a; Lk 1,5.5-25). Přibližují překvapivé početí Samsona a Jana Křtitele, jejichž matky byly do té doby bezdětné. „Neplodnost je jako poušť“ – komentoval papež – „protože odnímá naději potomstva. Obě ženy však mají víru a svěřují se Pánu“ – dodal.

A Pán dá vykvést poušti. Obě ženy počnou a porodí. »A to je zázrak, otče?« - Ne, to je víc než zázrak. Je to základ, vlastní základ naší víry. Obě počnou, protože Bůh je schopen změnit všechno, včetně přírodních zákonů. Je schopen dělat cestu svému Slovu. Boží dary jsou zdarma. Životy obou těchto žen jsou výrazem Boží štědrosti.“

Oba synové Jan Křtitel i Samson jsou tedy Božím darem daným zdarma.  Jsou symbolem bezplatnosti naší spásy, protože nikdo nemůže spasit sám sebe. Jediným, kdo dává spásu, je Pán. Jedině On je schopen zachránit nás z naší ubohosti a brutality. Pokud nedůvěřuješ v bezplatnost spásy od Pána, nebudeš spasen. K tomu je však třeba mít víru, která je také Božím darem.

Nikdo z nás si spásu nezaslouží. Nikdo. »Ale já se modlím a postím...« - Ano, to ti prospěje, ale není-li na počátku všeho zdarma daný dar, neexistuje tato možnost a jsme nemohoucí, všichni jsme nemohoucí pro život milosti, nemohoucí pro vstup do nebe, nemohoucí pro pochopení svatosti. Proto se nemůžeme chlubit, že jsme spravedliví. »Ale já jsem katolík, otče, chodím v neděli na mši, jsem členem toho a toho sdružení...« - A řekni mi: koupíš si za to spásu? Věříš, že tě to spasí? Ke spáse ti pomůže pouze víra v bezplatný Boží dar, že totiž všechno je milost.“

Proto jsme povoláni děkovat Pánu. Obě zmíněné matky přivedly na svět syny, z nichž jsou velikáni dějin, pokračoval papež a pozastavil u toho prvního. „Samson, velký bojovník a silný muž patrně po vítězství nad Filištínci pozapomněl na bezplatnost obdrženého daru a pochybil, upadl do rukou ženy, která ho prodala Filištíncům. Potom však opět prozřel. Hříšníci jsme všichni a hříchem je, přestaneme-li opatrovat bezplatnost daru milosti.“

Uvědomuji si však, že hříchem je právě nedbání na tuto bezplatnost? Když se zpovídám, co dělám? Říkám hříchy jako papoušek anebo proto, že cítím, že jsem vydal napospas bezplatnost daru, abych měl něco svého? Střežme tuto bezplatnost a mysleme na Samsona, onoho vyvoleného, dobrého muže, který na sklonku života sklouznul, ale pak se vzchopil. My totiž můžeme, můžeme sklouznout a domnívat se, že vykoupíme sami sebe! A to je hřích! Hříchem je snaha o to, abychom se sami vykoupili. Chvalme v  těchto předvánočních dnech Pána za bezplatnost spásy, za zdarma daný dar života a za všechno, co je gratis. Všechno je milost.“

Končil papež František dnešní kázání při ranní mši v kapli Domu sv. Marty.

 

(mig)

19. prosince 2019, 16:41
Čtěte více >