Hledejte

Vatican News
nnn nnn  (ANSA)

Chvála solidnosti

„Nestavějme svůj život na pomíjivých věcech, nýbrž na skále,“ kázal papež při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Solidnost a jistotu skýtá našemu životu pouze jednání založené na důvěře v Boží Slovo.

Petrův nástupce komentoval dnešní evangelium (Mt 21.24-27), které podává Ježíšovo podobenství o domě, postaveném buď na skále nebo na písku. „Chvála solidnosti - tak by bylo možné označit dnešní bohoslužbu,“ řekl v úvodu papež. „Ježíš konfrontuje muže rozvážného a pošetilého. První staví svůj dům na skále a podobá se tak muži, který slyší Boží slova a jedná podle nich. Pošetilý tato slova slyší, ale nejedná podle nich, takže se podobá muži, který staví na písku“ konstatoval papež a vybídl k prosbě o milost rozlišovat, kde je skála a kde písek.

Skála je Pán. Kdo důvěřuje Pánu, bude mít vždycky jistotu, protože jeho základy jsou na skále. Tak praví Ježíš v evangeliu. Mluví o rozvážném muži, který postavil svůj dům na skále, tedy na důvěře v Pána, na solidnosti. Tato důvěra je ušlechtilým materiálem, protože je bezpečným a mocným  základem stavby našeho života.“

Rozvážný muž staví na skále, zatímco pošetilý na písku. Týká se to našeho každodenního života, a paláců, které nestojí na dobrém základě a zřítí se, pokračoval František.

I náš život může být takový, když nemám solidní základy. Přižene se bouře – a všichni známe ve svém životě bouře, od papeže až po posledního, všichni – a nejsme schopni odolat. Mnozí také říkají: »Já se změním« a myslejí si, že život změní líčením. Změnit život znamená předělat jeho základy, tedy stavět na skále, kterou je Ježíš. »Chtěl bych tuto budovu či palác zrestaurovat, protože není vůbec hezký, a trochu jej zkrášlit a také zajistit základy«. Jestliže však předělám jenom fasádu, nebude to k ničemu a zhroutí se to. Zdání boří křesťanský život.“

„Jenom Ježíš je proto bezpečným základem, a je to vidět i ve zpovědnici,“ řekl František a dodal, že „jedině ten, kdo uznává, že je hříšník, slabý a toužící po spáse, staví svůj život na skále, neboť věří a spoléhá na Ježíše jako Spasitele.

Nemůžeme stavět svůj život na pomíjivých věcech, na zdání a fingování, že všechno jde dobře. Jděme ke skále, kde je naše spása. A tam budeme šťastní všichni.“

Kázal papež František v kapli Domu sv. Marty.

 

(mig)

5. prosince 2019, 16:22
Čtěte více >