Hledejte

Vatican News
bb bb  (Vatican Media)

Bůh vždycky poskytuje útěchu, i když kárá

„Laskavost Boha není didaktický či diplomatický postoj, nýbrž výraz Jeho radosti,“ kázal papež v kapli Domu sv. Marty při dnešní adventní bohoslužbě. Vykládal hlavně první čtení (Iz 40,1-11), ve kterém prorok Izaiáš tlumočí izraelskému lidu za babylonského exilu útěchu od Hospodina; a potom evangelní podobenství o ztracené ovci (Mt 18,12-14).

Dnešní liturgie – uvedl římský biskup – přináší zvěst naděje: »Těšte, těšte můj národ – praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, volejte k němu, neboť je skončena jeho špatnost, odčiněna jeho nepravost«. „Pán vždycky těší, ovšem za podmínky, že útěchu přijímáme – komentoval. „Bůh útěšně dokonce napomíná a kárá.“

Pán provází a vede svůj lid. Pán napravuje a řekl bych také, že laskavě trestá. Boží něha a polaskání není didaktický nebo diplomatický postoj, nýbrž vychází z nitra; je to radost, kterou má, když se blíží hříšník. A Bůh se radostí rozněžní.“

Ukazuje to dnešní evangelium  – pokračoval papež. Podává totiž Ježíšovo podobenství o pastýři, který jde hledat a zachránit jedinou ztracenou ovci, a když ji najde »má z ní větší radost než z těch devětadevadesáti, které se nezatoulaly«. „Pán se raduje nad hříšníkem, nad námi, když si necháváme odpustit a jdeme za Ním, aby nám odpustil. Je to radost, která se stává něhou, a tato něha je nám útěchou,“ dodal.

„Kolikrát jen hořekujeme a naříkáme, myslíme si, že naše hříchy, naše omezení nelze prominout.  A do toho zaznívá Pánův hlas, který těší, je nablízku a »šetrně vede«. Mocný Bůh, který stvořil nebe a zemi; Bůh-hrdina a náš bratr, který se nechal ukřižovat a zemřel pro nás, umí laskat a říkat nám: neplač.“

„S jakou něhou asi Pán těšil vdovu z Naim? Dříve než přistoupil k márám, na kterých byl její syn, aby jí řekl: neplač!?“ – přemítal dále František.

„»Otče – namítne někdo – dopustil jsem se v životě tolika hříchů a pochybení« - Nech se utěšit! - »Kdo mne však utěší?« - Pán. »A kam jít?« - Jdi k Pánu prosit o odpuštění. Vzmuž se. Otevři dveře. A On tě potěší. Přiblíží se s laskavostí otce, bratra - »jako pastýř pase své stádo, svým ramenem shromažďuje beránky, ve svém klínu je nese a březí ovce šetrně vede«.“

Kázal dnes papež při ranní mši v kapli Domu sv. Marty.

 

(mig)

10. prosince 2019, 15:16
Čtěte více >