Hledejte

Vatican News
Pope Francis Pope Francis  (ANSA)

U Boha je smilování, ale i hněv

„Zastav se, uvědom si svá selhání a věz, že konec může příjít každou chvíli. Neopakuj si pořád dokola, že Boží slitování je nekonečné, aby sis ospravedlnil vše, co se ti zachce“ – kázal Svatý otec při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. „Nikdo nemáme jistotu o tom, jak a kdy skončí náš život.“

Vzal si přitom podnět z dnešního liturgického čtení z knihy Sirachovcovy (5, 1-10), který vybízí, abychon nespoléhali na vlastní sílu a nepodceňovali vážnost hříchu. „Sirachovec podává rady jako otec synovi či děd vnukovi,  řekl v úvodu papež. Moudrost je záležitost každého dne.“

„»Nenásleduj své choutky a bohatství, aby tě nestrhly vášně tvého srdce« (Sir 5,2). Všichni máme vášně. Dávej si však pozor, ovládej vášně. Chop se jich, vášně nejsou špatné. Řekněme, že jsou jakýmsi krevním oběhem umožňujícím konat dobro, ale nejsi-li schopen svoje vášně ovládnout, budou vládnout nad tebou. Zastav se.“

Myšlenka na konec života učí moudrosti, řekl dále papež s odkazem na 37. Žalm (v.36): »Viděl jsem zpupného bezbožníka, vypínal se jako cedr. Přešel jsem – a hle, už ho nebylo«

„Nebuď tak opovážlivý, nebuď hazardérem, který věří, že to zvládne, a říká si: »Vždycky jsem se z toho dostal, zvládnu to...« Nikoli. Nyní jsi vyváznul, ale nevíš, co bude... »Neříkej: Velké je Boží slitování, odpustí mi množství hříchů « (Sir 5,6). Jdu dál a dělám si co chci. - Nemluv tak! To je poslední rada tohoto otce, tohoto dědečka. - »Neotálej, a obrať se k Pánu«, změn svůj život k lepšímu, odstraň ten plevel. Všichni jej máme, odstraňme ho... »Neotálej, a obrať se k Pánu, neodkládej den ze dne. Neboť hněv Páně přijde znenadání a budeš ztracen v čas trestu«(Sir 5,7).

„Neodkládat změnu vlastního života znamená denně zpytovat svědomí, pokračoval Petrův nástupce. Je třeba se dotýkat svých selhání a nezdarů, které všichni máme, abychom se neděsili, ale učili se ovládat svoje vášně.“

Konejme si denně malé zpytování svědomí, abychom se obrátili k Pánu, a učiňme předsevzetí: »Zítra se vynasnažím, aby k tomu nedošlo«. Možná to nastane, ale trochu méně, a budeš vládnout sobě a nikoli ovládán svými vášněmi a spoustou věcí, ke kterým dojde. Nikdo totiž nemá jistotu v tom, jak a kdy skončí jeho život. Těch 5 minut denně na konci dne nám bude velkou pomocí, abychom neodkládali  změnu srdce a obrátili se k Pánu. Kéž nás Pán naučí moudrosti, abychom se ubírali touto cestou.“

Kázal papež při ranní mši v kapli Domu sv. Marty.

 

(mig)

28. února 2019, 11:42
Čtěte více >