Hledejte

Vatican News
Pope Francis Pope Francis  (ANSA)

Bůh není abstraktum z čistých idejí; má Srdce

„Dnešní doba není lepší než byla doba potopy,“ kázal papež při ranní mši v kapli Domu sv. Marty.

Podnětem mu bylo první čtení z knihy Geneze (6,5-8;7,1-5.10), které popisuje, jak »Hospodin litoval, že udělal lidi na zemi, velmi se zarmoutil«, protože »veškeré myšlení a snažení srdce lidí stále jen směřuje ke zlému«, a rozhodl se zahubit lidi potopou. »Noe však nalezl milost v Hospodinových očích«.

Svatý otec komentoval toto čtení a zdůraznil dvě věci. Zármutek, který při pohledu na lidskou špatnost zakouší Bůh, a lítost nad tím, že stvořil lidi. „Bůh má city – řekl - není abstraktem z čistých idejí. A toto je Jeho mystérium.“

Bůh má city otce, který nás má rád. Láska je vztah. Je však schopen se rozhněvat a rozmrzet. Ježíš nám přichází otevřít cestu utrpením srdce. Náš Bůh má city. Náš Bůh miluje srdcem, nemiluje pomyslně, nýbrž srdcem. Laská nás srdcem, a když nás bije, činí tak jako dobrý otec, srdcem, a trápí se více než my.“

„Je to vztah od srdce k srdci, syna k otci – pokračoval papež – a pokud je Bůh schopen se v srdci zarmoutit, pak také my budeme schopni se zarmoutit před Ním. To není sentimentalismus, je to pravda. Myslím, že dnešní doba – řekl dále – není nepodobná časům potopy. Existují problémy, pohromy světa, chudí, hladové děti, pronásledovaní, mučení, lidé, kteří umírají ve válce, protože bomby se shazují jako by to byly karamely“.

Nevěřím, že naše časy jsou lepší než byl čas potopy, nemyslím. Pohromy existují více méně tytéž. Pohleďme například na ty nejslabší, na děti. Na množství dětí, které mají hlad, ocitly se bez výchovy, nemohou vyrůstat v míru, nemají rodiče, kteří byli zmasakrováni válkami; a z nich udělali vojáky. Pomysleme jen na tyto děti!“

„Je třeba prosit o milost, aby naše srdce bylo jako to Boží, aby se podobalo Božímu srdci, bratrské srdce vůči bratřím, otcovské srdce vůči dětem, dětské vůči otcům. Lidské srdce jako to Ježíšovo, které je Srdcem božským“ – kázal dále Petrův nástupce.

Existuje velká pohroma potopy, velká pohroma válek, za které je účet předložen slabým, chudým, dětem a těm, kteří nemají na živobytí. Přemýšlejme o tom, že Pán se zarmoutil ve svém srdci a přistupme k Němu se slovy: »Pane, pohleď na tyto věci. Chápu tě.« Těšme Pána: »Chápu tě a provázím, doprovázím tě v modlitbě«, v přímluvě za všechny tyto pohromy, které jsou plodem ďábla, který chce zničit Boží dílo.“

To bylo kázání papeže Františka při ranní mši v kapli Domu sv. Marty.

 

(mig)

19. února 2019, 16:16
Čtěte více >