Hledejte

Vatican News
2018.12.04 Messa Santa Marta 2018.12.04 Messa Santa Marta  (Vatican Media)

Advent je dobou zjednávání pokoje ve vlastní duši, v rodině i ve světě

Příprava na Narození Páně je snaha zjednat pokoj ve vlastní duši, v rodině a ve světě – kázal papež František v kapli Domu sv. Marty. Vytvářet mír znamená napodobovat Boha, pokořit se, nepomlouvat a nezraňovat.

Petrův nástupce komentoval čtení z knihy proroka Izaiáše (Iz 11,1-10) a Lukášovo evangelium (Lk 10,21-24). První liturgické čtení podává příslib pokoje v idylickém obrazu přebývání vlka s beránkem, levharta s kozlátkem a telete se lvíčetem. Prorok Izaiáš svým líčením připravuje na příchod Knížete pokoje, a tato příprava se týká nás, naší duše – dodal papež František. „Častokrát právě v nás není pokoj, nýbrž úzkost a beznaděj. Pozorujeme druhé a nestaráme se o pokoj ve svojí duši.

Potom je zapotřebí zjednat pokoj ve svém okolí, doma, v rodině, kde se vyskytuje mnoho smutku a bojů, nejednoty i válek – pokračoval  papež. Je třeba si klást otázku, zda je v naší rodině pokoj anebo válka.
Třetí oblastí, kde je třeba zjednat mír, je svět. Je vedeno tolik válek, je tolik nenávisti a hrubosti. Na světě není pokoj.“

Co udělám já, aby na světě byl mír? Někdo řekne: »Ale, otče, svět je příliš daleko...« Co však udělám já, aby byl mír ve čtvrti, ve škole, na pracovišti? Vymlouvám se vždycky, když začínám válčit, nenávidět, pomlouvat druhé? Toto je válka! Jsem umírněný? Snažím se stavět mosty? Neodsuzuji? Ptejme se také dětí: »Co děláš ve škole? Když se ti nějaký spolužák nelíbí, je neoblíbený či slabý, šikanuješ ho nebo jsi smířlivý? Usiluješ o pokoj? Odpouštíš všechno?« Zjednávejme pokoj. Advent je nezbytná příprava na příchod Pána, který je Knížetem pokoje.“

Pokoj – řekl dále papež - je stále v pohybu, nikdy nestojí. Přináší plody, začíná v duši, šíří se ven a opět se vrací do duše.

Vytvářet pokoj znamená napodobovat tak trochu Boha, který se s námi smířil a odpustil nám, když poslal svého Syna, aby zjednal pokoj a byl Knížetem pokoje. Někdo může říci: »Ale, otče, já jsem se neučil, jak vytvářet mír, nejsem vzdělaný. Jsem mladý, nevím jak na to.« Ježíš nám v evangeliu vysvětluje, jaký má tento postoj být: »Velebím Tě, Otče, Pane nebe i země, že když jsi tyto věci ukryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým!« Nestudoval jsi, nejsi moudrý?... Buď  maličkým, buď pokorný, učiň se služebníkem druhých. Učiň se maličkým a Pán ti dá schopnost chápat, jak se vytváří pokoj, a dá ti sílu jej zjednávat.

Modlitba - pokračoval František - má v adventní době smiřovat, zjednávat pokoj a mírumilovné soužití v duši, v rodině a mezi sousedy.

A pokaždé, když vidíme, že se vyskytne možnost nějaké půtky ať již doma, v mém srdci, ve škole, v práci, zastavme se a hledejme pokoj. Nikdy nezraňujme druhého. Někdo řekne: »Ale jak na to, otče?« - Nepomlouvejme druhé, nezačínejme kanonádu jako první. Kdybychom si všichni takto počínali – nepomlouvali druhé – mír by značně pokročil. Pán ať připraví naše srdce na narození Knížete pokoje. Ať připraví nás, ale my ze svojí strany jednejme, smiřujme svoje srdce, svoji duši, svoji rodinu, školu, čtvrť, pracoviště. Ať jsme muži a ženy pokoje!“

Kázal dnes papež František v kapli Domu sv. Marty.

 

(mig)

4. prosince 2018, 15:33
Čtěte více >