Hledejte

Vatican News
Kaple sv. Marty Kaple sv. Marty  (Vatican Media)

Evangelium nepřipouští dvojí život

Mezi „novinkami“ světa a „novostí“ přinesenou Kristem je rozdíl, zdůrazňuje papež František v homilii, kterou dnes pronesl v Domě svaté Marty. Evangelium proměňuje člověka v celku a nepřipouští pokrytectví. Cestou křesťana je být martyrem, nesmí rozřeďovat evangelium, dodává papež.

„Bratři! Proslýchá se, že je u vás nemravnost, a to taková, jaká (se nevyskytuje) ani u pohanů“ (1 Kor 5,1). Slova apoštola Pavla v 1. listě Korinťanům jsou tvrdá.  Apoštol národů se obrací ke křesťanům, kteří vedou „dvojí život“, ostře napomíná ty, kdo se chlubí, že jsou „otevření křesťané“, avšak jejich “vyznávání Ježíše Krista jde ruku v ruce s tolerovanou nemorálností“, navázal papež František na dnešní liturgické čtení. Sv. Pavel připomíná, že kvas prokvasí celé těsto a že pro nové těsto je zapotřebí nového kvasu.

Evangelium proměňuje celého člověka

Ježíš doporučoval svým učedníkům „Nové víno do nových měchů“ – připomínal Svatý otec.

„Novost evangelia, Kristova novost neproměňuje pouze naši duši. Proměňuje nás celé, duši, ducha a tělo, se vším všudy. Proměňuje víno v nových měších. Novost evangelia je absolutní, naprostá! Uchvacuje nás v celku, protože nás proměňuje směrem zevnitř ven: ducha, tělo i každodenní život.“

Novost evangelia a novinky světa

Papež František poznamenal, že křesťané v Korintě nepochopili absolutní nárok evangelní novosti, která není ideologií ani způsobem společenského života, který by připouštěl soužití s pohanskými zvyklostmi. Evangelní novostí je Kristovo vzkříšení, je to Duch, kterého nám poslal, aby nás doprovázel v životě, pokračoval římský biskup. My křesťané jsme muži a ženami novosti a nikoliv novinek.

„Mnozí lidé zakládají své křesťanství na „novinkách“. „Dneska se tohle přece může, dneska už se takhle žít smí…“ - tvrdí. Tito lidé, kteří žijí z novinek přinášených světem, jsou zesvětštělí, nepřijímají celou novost (evangelia). Mezi „novostí“ Ježíše Krista a „novinkami“, které nám k životu nabízí svět, je rozpor.“

Nerozřeďovat evangelium

Lidé, které Pavel odsuzuje – pokračoval papež – jsou „lidé vlažní a nemorální; jsou to lidé, kteří předstírají, lidé formální a pokrytečtí“. Ježíšovo povolání je povoláním k novosti, zdůraznil papež František:

„Někdo možná řekne: ´Ale otče, my jsme slabí, jsme hříšníci…´ A to už je něco jiného. Pokud přijímáš, že jsi hříšný a slabý, On ti odpustí. Součástí evangelní novosti je totiž vyznat, že Ježíš Kristus přišel na odpuštění hříchů. Pokud ovšem ty, který říkáš, že jsi křesťan, praktikuješ soužití s těmito světskými novinkami, je to nepřípustné, je to pokrytectví. V tom je rozdíl! Ježíš nám přece v evangeliu říká: „Dejte si pozor, když vám budou tvrdit: Kristus je tam a tam… Toto je nové a  spásy dojdete s tím nebo s oním“. Kristus je jeden jediný. A Kristus je ve svém poselství jasný.“

Ježíš však před svými následovníky nevytváří iluze. „Jaká je tedy cesta těch, kdo žijí novostí a nechtějí žít z novinek?“ – ptá se Svatý otec. A připomíná dnešní evangelium, které končí úmluvou učitelů zákona a farizeů o tom, že je nutné se Ježíše zbavit.

„Cesta těch, kdo přijímají novost Ježíše Krista, je stejná jako Ježíšova: je to cesta k mučednictví“, upozorňuje papež. Mučednictví není vždy krvavé, existuje také každodenní mučednictví. „Jsme na cestě a na očích velkého žalobce, který probouzí dnešní žalobce, aby se proti nám stavěli,“ avšak – končil papež František – nesmíme vyjednávat „s novinkami“, nesmíme „rozřeďovat poselství evangelia“.

(job)

10. září 2018, 13:17
Čtěte více >