Hledejte

Vatican News
Papež František, mše svatá v kapli sv. Marty Papež František, mše svatá v kapli sv. Marty  (Vatican Media)

Předávání víry nás ospravedlňuje

Víra se předává od pokolení do pokolení zejména v rodinném ovzduší lásky. Nešíří se náborem jako do fotbalového mužstva, nýbrž přitažlivostí, a tedy svědectvím - kázal Petrův nástupce při ranní mši v Domě sv. Marty.

P. Milan Glaser SI - Vatikán

Na svátek apoštolů Filipa a Jakuba kázal Petrův nástupce při ranní mši v kapli Domu sv. Marty o předávání víry, které není náborem – proselytismem, jakým je např. hledání podpory pro fotbalové mužstvo.
Vyšel přitom z liturgického čtení (1 Kor 15,1-8), kde sv. Pavel říká Korinťanům, že radostná zvěst vede ke spáse, pokud se jí drží přesně tak, jak jim ji hlásal: »Vyučil jsem vás především v tom, co jsem sám přijal«. Papež pak objasňoval, že „víra není jen recitování Kréda, nýbrž vyjadřuje se v něm“.

Předat víru neznamená podat informaci, nýbrž založit srdce, založit srdce na víře v Ježíše Krista. Předávat víru nelze mechanicky, např. pokynem: »Vezmi si tuto knížku, prostuduj si ji a potom tě pokřtím«. Nikoli, cesta předávání víry je jiná: předáváme to, co jsme přijali. To je výzva, před níž stojí křesťan, totiž být plodný předáváním víry. A je to také výzva pro církev, aby byla stále matkou, která rodí děti ve víře.“

Papež pak položil důraz na to, že „předávání víry vede od pokolení k pokolení, od babičky k mamince, a to v ovzduší, které voní láskou. Vlastní Krédo není neseno pouze slovy, nýbrž jakýmsi domácím žargonem, pohlazením a laskáním. A svoji roli přitom mohou mít i chůvy či pečovatelky, které – jak papež poznamenal - jsou v Itálii stále častější, ať už jde o cizinky či Italky. Také ony mohou předávat víru a pomáhat růst.

Předávání víry není nábor [proselytismus], nýbrž něco jiného, většího. Není to vyhledávání lidí, kteří podpoří určité fotbalové mužstvo, klub či kulturní centrum. To je sice dobré, ale víra se nešíří náborem. Dobře to řekl Benedikt XVI., že »církev neroste proselytismem, nýbrž přitažlivostí«. Víra se předává. Avšak přitažlivostí, to znamená svědectvím.“

Dosvědčovat v každodenním životě to, co věříme, nás v Božích očích ospravedlňuje a v našem okolí vzbuzuje zvídavost.

Svědectví vyvolává zvídavost v srdci druhého, a této zvídavosti se chápe Duch svatý a působí v ní. Církev věří skrze přitažlivost, roste přitažlivostí. A předávání víry nastává svědectvím, až k mučednictví. Kdo vidí tuto životní konsekventnost, stane se zvídavým a řekne si: »Proč tento člověk takto žije? Proč svůj život klade do služeb druhých?« A tato zvídavost je semínko, kterého se chápe Duch svatý a rozvíjí ho. Předávání víry nás činí spravedlivými, ospravedlňuje nás. Víra nás ospravedlňuje a jejím předáváním poskytujeme opravdovou spravedlnost druhým.“

Kázal papež František při ranní mši v kapli Domu sv. Marty.

3. května 2018, 16:22
Čtěte více >