Hledejte

Vatican News
Mše v Domě svaté Marty Mše v Domě svaté Marty  (Vatican Media)

Ježíš nám připravuje místo v nebi – kázal papež František

Nebe není nuda, jak si někteří myslí, nýbrž setkání s Ježíšem – řekl papež František v homilii při ranní mši v kapli Domu sv. Marty, když kázal o Božím příslibu věčné radosti. Důvěřujeme-li tomuto příslibu, kráčíme životem v bezpečí.

Milan Glaser - Vatikán

Petrův nástupce rozjímal nad liturgickým čtením ze Skutků apoštolů (13,26-33), které podává Pavlovu promluvu v antiochijské synagoze: »Obyvatelé Jeruzaléma a jejich přední mužové - prohlašuje Pavel – nepoznali, kdo je Ježíš. A když ho odsoudili, vyplnili tím jen to, co říkali proroci [...] Bůh ho však vzkřísil z mrtvých. [...] A my vám hlásáme, [...] že ta zaslíbení, která Bůh dal našim otcům, vyplnil na jejich dětech«, na nás.

            „S tímto Božím příslibem – komentoval papež – se lid vydal na cestu v jistotě, která byla pokračováním vědomí jeho vyvolení. A ačkoli lid nezřídka nebyl věrný, důvěřoval v ta zaslíbení, protože věděl, že Bůh je věrný.

I my jsme na cestě. Ano, jsme na cestě. A když se zeptáme: kam? Jsme na cestě k nebi! Co je však nebe? Tady začínáme s odpovědí váhat. Nevíme dobře, co říci. Často máme na mysli abstraktní a vzdálené nebe. Někdo říká: ano, bude tam krásně. Někteří si ale myslí: Nebude trochu nudné být tam celou věčnost? Nikoli, nebe není takové. Jdeme vstříc setkání, definitivnímu setkání s Ježíšem. Nebe je setkání s Ježíšem.“

„Měli bychom se často zaobírat myšlenkou, že kráčíme životem, abychom se setkali s Ježíšem – pokračoval Svatý otec. Toto setkání pro nás bude potěšením navždy. Co však dělá Ježíš mezitím? – zeptal se. Neočekává mne vsedě se založenýma rukama, nýbrž – jak poznamenává dnešní evangelium (Jan 14,1-6) – připravuje nám místo. Sám Ježíš říká: »Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků [...] odcházím vám připravit místo«. Co tedy dělá Ježíš?“

„Ježíš se modlí za mne, za každého z nás. Musíme si to opakovat, abychom se utvrdili. On je věrný. On se za mne modlí... v této chvíli.“

Kristův náměstek pak připomněl scénu z Poslední večeře, kdy Ježíš řekl Petrovi, že se za něho modlí (srov. Lk  22,32). „Nám všem říká totéž co Petrovi: Modlím se za tebe!“

A každý z nás si má říkat: Ježíš prosí za mne, připravuje mi místo, pracuje. On je věrný a činí to, co přislíbil. Nebe bude setkáním s Pánem, který odešel, aby nám připravil místo, setká se s každým z nás. To nám dodává a zvětšuje důvěru.“

„Ježíš je až do konce světa knězem přímluvcem. Kéž nám Pán dá toto vědomí, že jsme na cestě a máme tento příslib. Kéž nám daruje tuto milost hledět vzhůru s myšlenkou: Pán se za mne modlí“ – končil papež ranní kázání v kapli Domu sv. Marty.

27. dubna 2018, 18:32
Čtěte více >