Cerca

Vatican News
2018-04-30 Messa Santa Marta 2018-04-30 Messa Santa Marta  (Vatican Media)

Duch svatý je Průvodce paměti a dává nám jistotu

Rozlišovat mezi dobrou a špatnou zvídavostí a otevírat srdce Duchu svatému, který dává jistotu – vybízel papež František při ranní mši v kapli Domu sv. Marty v homilii na dnešní evangelium (Jan 14,21-26), kde se jeden z učedníků ptá Ježíše, proč se dává poznat jen učedníkům a nikoli světu.

„Šlo o dialog mezi zvídavostí a jistotou“ – komentoval papež, který pak vysvětlil rozdíl mezi dobrou a špatnou zvídavostí: „Náš život oplývá zvídavostí. Dobrá zvídavost – řekl - je vlastní hlavně dětem a projevuje se v určitém věku neustálým dotazováním se „proč?“. Ptají se, protože si všimnou něčeho, čemu nerozumějí a chtějí rozumět. Toto je dobrá zvídavost, která rozvíjí a utváří autonomii; a je také kontemplativní.

Proti tomu stojí špatná zvídavost – pokračoval papež – která je vlastní mužům i ženám, ačkoli někdo má za to, že muži jsou větší mluvkové než ženy. Špatná zvídavost strká nos do života druhých a pídí se po věcech, které nemá právo vědět, aby pak očerňovala. Tento typ špatné zvídavosti nás provází celý život; je to neustálé pokušení.

Nelekat se, ale dávat si pozor: »toto se neptám, na to se nedívám, to nechci«. Je tolik kuriozit ve virtuálním světě, na mobilech apod. Děti tam jdou, jsou zvídavé a nacházejí tam spoustu špatností. V kuriozitách není žádný pořádek. Mladým musíme pomáhat, jak v tomto světě žít, aby touha vědět nebyla pouhou zvědavostí a nebyli uvězněni v kuriozitách.“

Zvídavost apoštolů z dnešního evangelia je ovšem dobrá – řekl dále papež. Chtějí vědět, co se stane. A Ježíš, který nikdy nic nezastírá, dává jistotu a slibuje učedníkům Ducha svatého, jenž je »naučí všemu a připomene všechno ostatní, co již řekl«.

Jistotu nám dává Duch svatý v životě. Duch svatý nepřichází jako balíček, ze kterého si lze vyndávat jistoty. Nikoli. V míře, kterou se ubíráme životem, žádáme Ducha svatého a otevíráme své srdce, dostává se nám od Něho v dané chvíli jistota, odpověď pro danou chvíli. Duch svatý je druhem, je křesťanovi druhem na cestě.“

Duch svatý připomíná a osvětluje Pánova slova – pokračoval papež. Proto dialog lidské zvídavosti a jistoty mezi učedníky a Ježíšem vyústí poukazem k Duchu svatému - Průvodci paměti, který vede tam, kde je štěstí jisté, a pomáhá nám, abychom se neminuli cílem.

Prosme dnes Pána o toto dvojí: nejprve o očištění od nedobré zvídavosti, o umění rozlišovat mezi dobrou a nedobrou zvídavostí v tom, co nemám vidět a na co se nemám ptát. A za druhé o milost otevírat srdce Duchu svatému, protože On je jistota, ujišťuje nás jako druh na cestě v tom, čemu nás učil Ježíš, a všechno nám připomene.“

Kázal papež František při ranní mši v kapli Domu sv. Marty.

30. dubna 2018, 16:13
Čtěte více >