Hledejte

Kostel svatého Jiří v Lodu ve Svaté zemi Kostel svatého Jiří v Lodu ve Svaté zemi 

Ze starověkého Lodu, města svatého Jiří, přejí papeži k svátku

Jméno Jiří je mezi křesťany žijícími ve Svaté zemi asi nejrozšířenější. Návštěva řeckého pravoslavného kostela postaveného na troskách jeho domu a hrobu v místě, které se dříve nazývalo Lidda, je také příležitostí k modlitbě za papeže, rodným jménem Jorge Mario Bergoglio, u příležitosti jeho jmenin, které připadají na 23. dubna

Roberto Cetera - Vatican News, Jeruzalém

Na půli cesty mezi Jeruzalémem a Tel Avivem leží město Lod. Je to starobylá Lidda, kde podle Skutků apoštolů Petr uzdravil ochrnutého. Nejznámější je však tím, že je to město, kde žil a údajně i zemřel svatý Jiří, mučedník. V celé Palestině a Izraeli je úcta ke svatému Jiří velmi oblíbená. Jméno "Jiří" je mezi křesťany žijícími ve Svaté zemi jistě nejrozšířenější. Návštěva řeckého pravoslavného kostela postaveného na troskách jeho domu a jeho hrobu je také příležitostí k modlitbě za papeže Františka u příležitosti jeho jmenin.

Hrob svatého Jiří
Hrob svatého Jiří

V tomto kostele, který je malou pokladnicí umění v byzantském stylu, působí jako farář malé pravoslavné komunity složené převážně z přistěhovalců také přívětivý archimandrita Markellos, který je řeckého původu, ale dlouhá léta byl mnichem v USA. Vysvětluje: "Podle tradice se svatý Jiří narodil v Kapadocii, rodné zemi svého otce, ale jeho matka Polikronia pocházela z Liddy, a právě zde rodina žila. Zprávy o životě svatého Jiří, který žil několik desetiletí před Konstantinem, jsou poměrně nejisté. V kryptě kostela je však uložen sarkofág s jeho tělem, který byl naposledy otevřen asi před dvěma stoletími".

Markellos pokračuje: "Vzhledem k popularitě, které se svatý Jiří těší po celém světě (je patronem desítek zemí, včetně, jak známo, Anglie), by si toto místo pro svou uměleckou krásu zasloužilo být zařazeno i do itinerářů mnoha poutníků, kteří přicházejí do Svaté země. Vědomí, že Svatý otec původně nese jeho jméno, pak činí naši komunitu hrdou. Proto jsem velmi rád, že mohu spolu se svými latinskými spolubratry z kustodie, patriarchátu a nunciatury, kteří dnes přijeli až z Jeruzaléma, aby se s námi pomodlili, říci z domu svatého Jiří: Vše nejlepší k svátku, papeži Františku!".

22. dubna 2024, 11:59