Hledejte

Ústředí Evropské unie v Bruselu Ústředí Evropské unie v Bruselu  (AFP or licensors)

Biskupové EU: Rozšiřování EU představuje příležitost i výzvu

Tváří v tvář perspektivě rozšíření Evropské unie o nové členy biskupové Evropské unie (COMECE) naznačují, že tato možnost nabízí naději a příležitosti, ale také řadu výzev, kterým je třeba konkrétně čelit.

Deborah Castellano Lubov - Vatican News

Biskupové EU vyjádřili svou podporu perspektivě budoucího rozšíření Evropské unie a uvedli, že představuje nejen "geopolitickou nutnost pro stabilitu na našem kontinentu", ale také "silné poselství naděje pro občany kandidátských zemí" jako "odpověď na jejich touhu žít v míru a spravedlnosti".

Biskupové biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) tak učinili v prohlášení, které vydali v pondělí u příležitosti 20. výročí významného rozšíření Evropské unie v roce 2024. Prohlášení následovalo po jejich setkání 17.-19. dubna v polské Łomži na jarním shromáždění.

Shromáždění, kterému předsedal předseda COMECE, biskup Mariano Crociata, hostil lomžský biskup Janusz Stepnowski, polský delegát na shromáždění.

Biskupové COMECE se sešli na jarním shromáždění
Biskupové COMECE se sešli na jarním shromáždění

Evropa jednotná v praktické solidaritě

V prohlášení nazvaném Pokračujme společně v budování Evropy biskupové uvítali rozšíření, ale zároveň uznali, že to vyžaduje, aby jak potenciální noví členové konkrétně prováděli "reformy v zásadních oblastech", tak aby Unie sama nové členy skutečně řádně přijala.

Biskupové uznali, že válka na Ukrajině "vytvořila nový impuls pro budoucí přistoupení k Unii", zejména pro země na Balkáně a ve východní Evropě, a navrhli, že je to "příležitost aktualizovat myšlenku sjednocené Evropy zakořeněné v praktické solidaritě".

V této souvislosti vyzvali občany a politiky, aby se zapojili do "hluboké reflexe našeho společného hodnotového základu a zvláštních pout, která nás spojují jako evropskou rodinu".

"Oboustranný proces"

Biskupové zároveň upřesnili, že "přistoupení k EU je obousměrný proces".

Zdůraznili, že jak "země usilující o budoucí členství v EU musí pokračovat v provádění nezbytných strukturálních reforem v klíčových oblastech", tak Evropská unie, aby byl tento proces rozšiřování EU důvěryhodný, musí rovněž podniknout "konkrétní kroky", aby "byla připravena přijmout nové členy".

Evropská unie, zdůraznili biskupové, musí "přehodnotit své způsoby řízení, aby umožnila svým členům a institucím jednat včas a efektivně", a také vzít v úvahu dopad "úprav rozpočtových rámců, politik nebo oblastí spolupráce", které se týkají zejména "nejzranitelnějších členů" společnosti současných i budoucích členských států.

Biskup Crociata: Účast občanů ve volbách je zásadní

Biskup Crociata ve svém úvodním projevu na jarním shromáždění uznal význam nadcházejících voleb v EU pro posílení Unie a označil účast občanů, "počínaje našimi věřícími", za "životně důležitou", která pomůže zemím EU.

Při pohledu na roli EU ve světě předseda COMECE varoval, že "v multipolárním světě, který je svědkem vzestupu nových vůdčích mocností", se Evropská unie "rozdělená vnitřními spory" a "neschopná mluvit jedním hlasem" může pouze "připravit na to, že zaplatí vysokou cenu marginalizace".

Biskup Crociata, předseda COMECE, na jarním shromáždění
Biskup Crociata, předseda COMECE, na jarním shromáždění

V době, kdy shromáždění reflektovalo výročí rozšíření EU v roce 2004, vedli biskupové řadu rozhovorů s různými politickými a náboženskými osobnostmi, v nichž hodnotili úspěchy i neúspěchy procesu rozšíření a sbírali poznatky, které obohatí dialog COMECE s institucemi EU.

Mezi pozvanými odborníky byl i Mons. Tomáš Halík
Mezi pozvanými odborníky byl i Mons. Tomáš Halík

Příští shromáždění COMECE se má konat v Bruselu od 27. do 29. listopadu 2024.

22. dubna 2024, 14:48