Hledejte

Brífink k synodě: Chudoba, migrace, zneužívání, role žen a sexuální identita

Chudoba, migrace, zneužívání, role žen a sexuální identita jsou nyní v centru synodní práce. Ruffini: "Polarizace tu není, spíše zkušenost sdílení". Výzvy k míru a k podpoře národů sužovaných konflikty. Kardinál Lacroix: "Naslouchání druhým vede ke zpřesnění vlastního myšlení". Hlas Papuy-Nové Guineje v promluvě Grace Wrackia a svědectví Luca Casariniho: Pomoc bratřím a sestrám ve Středomoří je pro mě darem.

V záhlaví článku můžete shlédnout celou tiskovou konferenci v původním znění, můžete ji také shlédnout, jako je to s každou tiskovou konferencí během synody, se simultánním překladem do několika dalších jazyků:

V angličtině

Ve španělštině

V němčině

Ve francouzštině

 

Salvatore Cernuzio - Vatican News 

Šesté zasedání generálního shromáždění synody, která probíhá ve Vatikánu, zahájil kardinál Arthur Roche meditací, která v souvislosti s násilím v těchto hodinách v Gaze a Izraeli evokovala "nebezpečí krvavé války". O práci synody v pondělí a úterý, zaměřené na témata jako konflikty ve světě, chudoba, zneužívání, sexuální identita, referovali ve středu na brífinku ve vatikánské tiskové kanceláři předseda Komise pro informace Paolo Ruffini a tajemnice Sheila Piresová, kteří denně informovali o průběhu práce od včerejšího odpoledne do dnešního rána.

Hosty byli kardinál Gérald Cyprien Lacroix, arcibiskup z Québecu (Kanada), který informoval o své zkušenosti s "obohacením" z těchto dnů v Aule Pavla VI; Grace Wrakia, svědkyně synodního procesu v Oceánii, která nechala zaznít hlas "malých" komunit z Papuy-Nové Guineje; Luca Casarini, aktivista a zakladatel nevládní organizace "Mediterranea Saving Humans", která se zrodila v roce 2018 z "rozhořčení" kvůli tisícům úmrtí ve Středozemním moři a dnes se věnuje záchraně životů na moři. Casarini, zvláštní pozvaný host synody, se podělil o silné svědectví o této práci vykonávané v Mare Nostrum: "setkání" dvou chudob, jak řekl, materiální chudoby těch, kteří jsou nuceni opustit "jediné bohatství, které mají", vlastní zemi, a duchovní chudoby Západu, který jako by ztratil schopnost truchlit a zavrhnout tuto "hrůzu".

Malý "menší kruh" v Santa Martě

Jako první se ujal slova Ruffini, který informoval o "malém 'menším kroužku'" zřízeném v úterý v Casa Santa Marta, kam byli někteří římští chudí pozváni na oběd s papežem a kardinálem almužníkem Konradem Krajewským. I oni byli dotázáni, "co očekávají od církve", a "jejich odpověď," řekl Ruffini, referující o průběhu generální kongregace, "zněla: 'Lásku. Pouze lásku".

V návaznosti na koncil

339 členů bylo přítomných na úterní kongregaci, 345 ve středu dopoledne, modlili se Anděl Páně pod vedením kardinála Mattea Zuppiho, předsedy Italské biskupské konference (který slavil včera narozeniny), který prosil o přímluvu svatého Jana XXIII, jehož památka připadá na 11. října, což je také výročí zahájení II. vatikánského koncilu. Historický okamžik pro univerzální církev evokoval ve svém projevu kardinál Lacroix: "To, co prožíváme, je kontinuitou toho všeho," řekl kanadský kardinál. Jan XXIII. byl "prorocký", řekl: starší, nemocný Roncalli byl "inspirován" Duchem svatým o potřebě "prožít ekumenický koncil", jehož konce se už mimochodem ani nedočkal.

Lacroix přečetl úvodní promluvu Jana XXIII. ke koncilu, která je v této synodální době, kterou církev žije od října 2021, mimořádně aktuální. "Metodika, kterou používáme, je zaměřena na naslouchání Hospodinu, jeho slovu, jeho přítomnosti v každém pokřtěném, a to nám umožňuje být otevřeni druhým. Nasloucháním Božímu slovu, našim bratřím a sestrám "můžeme nacházet nuance, měnit to, co si myslíme, a tak vidíme, že Bůh působí ve všech lidech," řekl québecký arcibiskup a prozradil, že prožívání toho všeho na osobní úrovni "mě vede k tomu, abych se přizpůsobil, abych se zdokonalil, abych trochu změnil své myšlení". V každém případě od synody, dodal, "nečekejme doktrinální změny, nýbrž učme se postupovat společně".

Hlas "malých" ostrovů Oceánie

Na druhou stranu myšlenkou samotné synody o synodalitě "je nechat se svobodně vyzvat tím, co se objevuje v ostatních intervencích". A také dát hlas těm, kteří dosud zůstávali v pozadí. Grace Wrackia v této souvislosti vyjádřila vděčnost papeži za to, že na synodu pozval zástupce Šalamounových ostrovů a Papuy-Nové Guineje. "Tolik let," řekla ve svém zaníceném projevu, "jsme naslouchali a nyní bychom rádi promluvili a rádi bychom, abyste nám naslouchali vy, protože máme světu co dát. Je to náš způsob života, život ve společenství, společný život a budování vztahů".

Důrazné výzvy k míru

Prefekt Ruffini při výčtu témat, kterými se zabývaly kruhy a kongregace, vysvětlil, že četná vystoupení se dotýkala tématu míru a lidí trpících válkou: "Zmiňovalo se, jak mohou být křesťané znamením míru a smíření ve světě znetvořeném válkami a násilím." Zazněly "silné prosby" za země sužované konflikty a za "trpící v některých východních církvích".

Pokorná církev pro chudé

Dalším tématem, které se objevilo, řekla Sheila Piresová, byla "potřeba církve nakloněné chudým, pokorné, putující, kráčející s chudými". Chudí lidé "mají mnoho tváří": vyloučení, migranti, oběti klimatických změn, a dokonce i ženy a řádové sestry, které jsou v některých částech světa považovány za "občany druhé kategorie". ""Bylo řečeno, že by měly být chráněny před zneužíváním," vysvětlila Piresová.

Úvahy o zneužívání a sexuální identitě

Zneužívání bylo dalším ústředním tématem úvah: "Hovořilo se o tom, že naše důvěryhodnost je zpochybňována skandály, jako je sexuální zneužívání, a že je třeba vymýtit veškeré sexuální, mocenské a duchovní zneužívání a udělat vše, pokračovat ve všem, abychom byli obětem nablízku," řekl Ruffini.

Ve skupinách a projevech se pak řešila otázka sexuální identity. Bylo řečeno, že je třeba ji řešit "s odpovědností a porozuměním a zůstat přitom věrni evangeliu a učení církve," vysvětlil prefekt pro komunikaci. Někteří vyzvali k "většímu rozlišování o učení církve o sexualitě", pro jiné však "není třeba dalšího rozlišování". Podnícen dotazy novinářů dále vysvětlil, že "nešlo o nic, co by se dalo zarámovat do stereotypu polarizace. Je to zkušenost sdílení".

Otázky, které si účastníci synody kladli, zněly: "Jak ztělesnit pastorační péči týkající se lásky mezi homosexuálními páry, mezi rozvedenými, a přitom zůstat věrni učení církve". "Víceméně všichni, kdo se k těmto otázkám vyjadřovali, řekli, že musíme odmítnout všechny formy homofobie," poznamenal Paolo Ruffini a vysvětlil, že několik členů uvedlo, "že mnoho obtíží vyplývá z neznalosti reality a osobní cesty jednotlivců". 

Otázka migrantů

Pokud jde o otázku migrantů, někteří biskupové - jak bylo na brífinku vysvětleno - "požádali o pomoc jiné biskupské konference", které jsou na tom z hlediska integrace a přijímání lépe. Jednalo by se o způsob, "jakým by bylo možné těžit" z rozvinutých dovedností, aby se přijímaní lidé mohli začlenit do společnosti. Rovněž byla zopakována "potřeba, aby migranti a uprchlíci respektovali zákony v zemích, kde se nacházejí".

Svědectví Lucy Casariniho

Co se týče tématu migrace, svědectví Lucy Casariniho dojalo většinu přítomných na brífinku ve vatikánské tiskové kanceláři. Na úvod se označil za "privilegovaného člověka", protože "ve světě, kde se závodí, kdo zabije více lidí, ve světě ovládaném nenávistí, přijít na pomoc životu, obejmout bratry a sestry uprostřed moře, je nekonečný dar, který změní váš život". Změnil i ten můj...

Aktivista se také zamýšlel nad otázkou chudoby: "My uprostřed moře potkáváme tyto bratry a sestry a v tu chvíli potkáváte dvě chudoby. Na jedné straně je tu ekonomická a sociální bída, která nutí lidi "opustit svou zemi, svou rodinu, svou paměť", své jediné bohatství; na druhé straně pustošivá chudoba části světa, která dnes považuje "hrůzu za normální". "Už nejsme schopni plakat pro dítě, které umírá," řekl Casarini. "Tyto dvě bídy si navzájem pomáhají a vytvářejí prostor pro něco, co bychom dnes ve světě nenávisti měli zoufale hledat, pro lásku. Tak jsem se setkal s Ježíšem a s Bohem".

Zvláštní host s grácií a ironií odpovídal na otázky těch, kteří se ho ptali, zda se na takové události, jako je synoda, přerušované různými rituály a duchovními momenty, necítí "nepatřičně". "Vždycky se cítím nemístně a nepatřičně v každém kontextu," usmál se, "opravdu považuji všechny přítomné na synodě za své bratry a sestry, učím se proměňovat nelibost a odpor ve zbožnost." Tajemství, kterému "se snažím naučit, je vžít se do situace druhého člověka. Nemáme očekávat, že všechno vyřešíme sami, ale že je to Duch svatý, kdo jedná. Takže se pak mohou dít šílené věci... jako třeba to, že jsem na synodě".

Zakladatel organizace Mediterranea byl také dotázán na své "pokání" za své činy během zasedání G8 v Janově v roce 2001 a obvinění z napomáhání nelegální imigraci. "Kvůli Janovu jsem podstoupil osmiletý soudní proces a byl jsem zproštěn obvinění ve všech třech stupních," odpověděl Casarini, zatímco další obvinění "jsem nedokázal pochopit". 'Pro mě není žádný člověk ilegální.... Pochopil jsem, že jsem byl vyšetřován, protože jsem zachránil 38 lidí za 38 dní na moři. Největší bezmoc, jakou kdy Evropa poznala. Mezi těmito lidmi byla dívka, kterou před vyplutím na moře znásilnilo pět libyjských strážců, 38 dní neměla ani lékaře. Dopustil jsem se trestného činu? Zatkněte mě, jsem rád, že jsem to udělal".

12. října 2023, 12:22