Hledejte

Děti, které se účastní rehabilitačního programu sestry Roselyn ve vesnici Kazichak nedaleko Gaya (Bihár, Indie) Děti, které se účastní rehabilitačního programu sestry Roselyn ve vesnici Kazichak nedaleko Gaya (Bihár, Indie)  #SistersProject

Indie: Rozhodnutí sestry Roselyn ve prospěch těch nejodstrčenějších

S odvahou a odhodláním opouští řeholnice z kongregace Milosrdných sester z Nazareta cestu, kterou se vydala, aby reagovala na nové potřeby, potřeby Musaharů, obyvatel indického státu Bihár. V jejich vesnicích se jí daří měnit situaci prostřednictvím vzdělání jako nástroje k odstranění sociálních nerovností, a tím zlepšit jejich životní podmínky.

Sr. Mandapati Prasanthi,SNA pro Vatican News

Většina lidí by podnikla návštěvu vesnice Gaya v indickém státě Bihár s cílem duchovní proměny ve stínu stromu moudrosti, stromu bódhi. Ať tak či onak, návštěva, kterou jsem v Gaya uskutečnila, abych sepsala záznam o službě sestry Roselyn Karakattu mezi musahary (doslova: krysožrouty), ve mně skutečně vyvolala vnitřní proměnu, životní zkušenost, při níž jsem se mohla dotknout strádání lidí na okraji společnosti. V lednu 2023 mě moje cesta zavedla do Kazičaku: v tomto místě jsou musahárové nejnižší kastou v oblasti a jsou nuceni žít na okraji. Je to nezapomenutelný zážitek. Pohled na vesnici a její okolí mě nechává beze slov. Slyšela jsem o službě jeptišek mezi těmito opuštěnými lidmi, ale nyní poprvé vidím na vlastní oči, jak bídné jsou životní podmínky těchto lidí.

Životní podmínky ve vesnici Kazičak nedaleko Gayi
Životní podmínky ve vesnici Kazičak nedaleko Gayi

Světélko naděje

Jakmile dorazíme do vesnice, děti se rozběhnou za sestrou Roselyn. Nikdy předtím jsem tam nebyla, a tak tam stojím a pozoruji děti, ženy a celé okolí a okamžitě si uvědomuji, že obyvatelé trpí extrémní chudobou a žijí v naprosto nehygienických podmínkách. Děti nosí jen to nejnutnější, vypadají podvyživeně, jsou špinavé a zanedbané. Ženy, kterým je nepříjemné setkávat se s cizími lidmi, skrývají své tváře za sahri, tradičním ženským oděvem. Přes to všechno si všímám, že se dětem rozzáří tváře, když vidí sestru Roselyn: cítí se s ní dobře, protože je pro ně světlem naděje v jejich křehkosti.

Musaharské děti z vesnice Kazichak
Musaharské děti z vesnice Kazichak

Reakce na potřeby lidí

Sestra Rosalyn v těchto vesnicích působí jako sociální pracovnice, dává hlas těm, kteří ho nemají, podporuje ženy ve věznicích a vzdělává děti. Ze svého domova v Gaya vede vyrovnávací kurzy pro znevýhodněné děti a zároveň koordinuje centra odborného vzdělávání pro ženy. Kromě toho všeho navštěvuje další oblasti, aby zjišťovala potřeby lidí. Při jedné z těchto návštěv se setkala se Sangeetou a jejím synem Abhishekem Kumarem v krejčovské dílně v Kajwati. Během jejich rozhovoru se sr. Roselyn dozvěděla o existenci Musharů, lidu vyděděných. Touha pracovat s nimi ji přiměla k tomu, aby se s panem Abhishekem Kumarem vydala na cestu do Kazichaku.

Musaharská žena se dívá z okna
Musaharská žena se dívá z okna

Žijí jako vyděděnci společnosti

Musahárové jsou nejchudší kastou v indickém státě Bihár. Jsou sociálně marginalizovaní, ekonomicky chudí a politicky utlačovaní. Dlouhou dobu přežívali na okraji státu a i dnes jsou chudí, podvyživení, bez půdy, žijí v nouzi, jsou považováni za nedotknutelné a jsou negramotní. Při jedné ze svých prvních návštěv Kazichaku se s. Roselyn v kontaktu s místními obyvateli dozvěděla, že asi 200 dětí nemá možnost odpovídajícího vzdělání. Ačkoli jsou všechny tyto děti zapsány do místní státní školy, jejich vzdělání je nekvalitní, což je připravuje o dovednosti, které potřebují k dalšímu životnímu postupu. Sestra Roselyn snila o lepší budoucnosti těchto dětí, a proto v březnu 2022 zavedla v Kazichaku také doučovací třídy.

Sestra Roselyn s musaharskými dětmi během výuky
Sestra Roselyn s musaharskými dětmi během výuky

Vzdělávání k překonání nerovností 

Sestra Roselyn je přesvědčena, že vzdělání je nejmocnějším nástrojem k odstranění sociálních nerovností a zlepšení života lidí. V Kazichaku bohužel není vhodné prostředí pro pořádání výuky, a tak řeholnice zahajuje kampaň na získání finančních prostředků, které by dětem zajistily potřebu dalšího vzdělávání vlastními silami. Děti se samy stávají architekty stavby své budoucí třídy: vozí písek z řeky, který slouží jako stavební materiál. Díky tomuto přístupu si řeholnice uvědomila velkou touhu dětí po vzdělání.

Místo, kde se denně konají doučovací hodiny
Místo, kde se denně konají doučovací hodiny

Jakmile byla třída "postavena", jmenovala sestra Roselyn Abhisheka Kumara svým asistentem při vzdělávání dětí. Vedle školních předmětů se děti učí o své kultuře, základních právech, hygienických pojmech a získávají praktické informace prostřednictvím aktivit, jako jsou hry, lekce, kreslení a zpěv: všechny tyto disciplíny učí děti odvaze bránit svá práva. Znalosti, které děti v těchto nápravných kurzech získají, pomáhají zlepšovat sebe i svou komunitu. Pan Kumar, hinduista, se považuje za šťastného a vděčného člověka, který je součástí Božího poslání. Děti také potvrzují, že vážné odhodlání může změnit jejich životy a utvářet budoucnost jejich i celé země. Sestra Roselyn je chce doprovázet, dokud nedokončí střední školu a nezapíší se do odborných kurzů.

Děti, které pomáhaly budovat třídu, v níž probíhají doučovací kurzy
Děti, které pomáhaly budovat třídu, v níž probíhají doučovací kurzy

Přestože si řeholnice zřízením těchto nápravných tříd v Kazichaku vysloužila nepřátelství a kritiku ze strany vyšších vrstev, sestra Roselyn dnes skutečně přinesla dětem v této vesnici i v okolních vesnicích velké změny: její práce skutečně proměňuje nejen jejich životy, ale i osudy celé komunity. Výraz štěstí a naděje ve tvářích dětí odráží jejich touhu uspět: jsou připraveny odvážně čelit životním těžkostem.

Vesnické děti se s. M. Prasanthi, Abhishekem Kumarem a sr. Rosalyn (uprostřed)
Vesnické děti se s. M. Prasanthi, Abhishekem Kumarem a sr. Rosalyn (uprostřed)

Poté, co jsem na vlastní oči viděla, čeho v Kazichaku dosáhla, jsem si jistá, že kapka naděje, kterou s. Roselyn přináší, může skutečně změnit velký oceán společnosti. Její služba utlačovaným je skutečným svědectvím toho, jak moc může jediný člověk trvale ovlivnit životy mnoha lidí.

13. září 2023, 12:16