Hledejte

Konzistoř se jmenováním kardinálů v loňském roce Konzistoř se jmenováním kardinálů v loňském roce  (Vatican Media)

Pierre a Bustillo: dva Francouzi mezi budoucími kardinály

Současný nuncius v USA a biskup z Ajaccia na Korsice jsou na seznamu těch, kteří 30. září obdrží kardinálský purpur. Pro Pierra je to výzva k pokračování v papežově podpoře a k odpovědi na výzvy evangelizace; podle Bustilla jde o to, aby církev zůstala soustředěná na hlásání evangelia ve složitém kontextu.

Xavier Sartre – Vatican News

Mezi 21 novými kardinály jsou také dva Francouzi: Christophe Pierre, apoštolský nuncius ve Spojených státech, a François Bustillo, biskup z Ajaccia na Korsice. S Vatikánským rozhlasem - Vatican News se oba budoucí kardinálové podělili o své první dojmy a reakce po nedělním papežově oznámení. Bustillo si stále ještě plně neuvědomuje, co v neděli v poledne slyšel v telefonu: „Dokonce jsem si myslel, že je to vtip“, svěřuje se. Na druhé straně Atlantického oceánu, na apoštolské nunciatuře, bylo cítit stejné překvapení. Jeden americký novinář arcibiskupa Pierra vzbudil a oznámil mu, že ho papež zařadil na seznam budoucích nových kardinálů: „Nečekal jsem to“.

Obtížnost hlásání evangelia v dnešním světě

Pro diplomata, který zastupoval Svatý stolec na Haiti, v Mexiku a od roku 2016 ve Spojených státech, abychom jmenovali alespoň některé z devíti zemí, kde působil, je velkou ctí, že mu papež uděluje purpur. „Je to pozvání, abych pokračoval ve své podpoře papeže, podporoval poslání církve a všude odpovídal na velké výzvy evangelizace, která je svým způsobem smyslem celé mé existence“, říká. Pierre je jedním ze tří nunciů, kteří v září obdrží červený biret, spolu s arcibiskupem Emilem Paulem Tscherrigem, s nímž studoval na Papežské církevní akademii, a arcibiskupem Agostinem Marchettem, s nímž působil v Africe. „Stát se kardinálem je velká zodpovědnost“, dodává nuncius ve Washingtonu, „zvláště v měnícím se světě, kde hlásat evangelium není tak snadné“. Pierre říká, že se s touto obtíží setkal v každé zemi, kde sloužil: „Jde o to, aby církev zůstala soustředěná na hlásání evangelia ve složitém kontextu. To je výzva naší doby, ale také krása našeho poslání“.

Christophe Pierre, apoštolský nuncius ve Spojených státech
Christophe Pierre, apoštolský nuncius ve Spojených státech

Hledání rovnováhy mezi diecézí Ajaccio a Římem

Mons. Bustillo, francouzsko-španělský františkán a poslední dva roky biskup v korsickém Ajacciu, zase cítí plnou tíhu své odpovědnosti. I když přiznává, že prozatím neví, co konkrétně pro něj bude znamenat, že se v nejbližších dnech stane kardinálem. Je si však plně vědom, že tato odpovědnost je synonymem věrnosti a blízkosti Svatému otci, aniž by zapomínal na vazbu, kterou má jako korsický biskup na konkrétní lid, na diecézi. „Musím se snažit s velkou jednoduchostí a vyvážeností najít spojení mezi Římem a tím, co ode mne bude papež žádat, a odpovědností, kterou mám v současné době zde na Korsice“.

Je to poprvé v historii, kdy byl biskup z Ajaccia jmenován kardinálem. Bustillovo jméno se na seznamu budoucích kardinálů objevuje vedle jmen tří prefektů dikasterií římské kurie a metropolitních arcibiskupů. Při vysvětlování této papežovy volby se františkán odvolává na papežovu svobodu („Neucházíme se o kardinálské křeslo“) a především zdůrazňuje starost Svatého otce o biskupy z malých diecézí: „To je můj případ“, uzavírá.

François Bustillo, biskup z Ajaccia na Korsice
François Bustillo, biskup z Ajaccia na Korsice
11. července 2023, 15:32