Hledejte

Dýchej Slovo - "Neo a Trinity"

Body k meditaci k slavnosti Nejsvětější Trojice připravil Samuel Prívara SJ

Slova svatého evangelia podle Jana (Jan 3,16-18)

Ježíš řekl Nikodémovi: "Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího."

3. června 2023, 10:26