Hledejte

Sestry ve skladu, kde se shromažďují věci pro uprchlíky. Sestry ve skladu, kde se shromažďují věci pro uprchlíky.   (Photo Credit: Private Archives) #SistersProject

Polsko: Klášter v Przemyślu poskytl domov ženám a dětem z Ukrajiny

V prvních dnech války našlo v klášteře Služebnic Neposkvrněného početí Panny Marie v polském městě Stary Wieś pomoc a pohostinnost více než 2000 lidí prchajících z Ukrajiny. Sestra Mehalová vypráví o velkém nasazení řeholních sester z různých kongregací v Polsku při pomoci zejména matkám a jejich dětem a o štědrosti lidí při shromažďování potravin, oblečení a léků.

P. Paweł Rytel-Andrianik - Przemyśl, Vatican News 

Služebnice Neposkvrněného početí Panny Marie žijí v Przemyślu, 12 kilometrů od hranic s Ukrajinou. Od prvních hodin po vypuknutí války se podílejí na pomoci uprchlíkům, kteří utíkají ze své země. Sestra Ewa Mehalová vypráví: "První den války jsme začali na hranicích, na nádraží a v uprchlickém centru darovat sendviče, bigos (kysané zelí s masem) a teplé nápoje. Mnoho lidí jim nosilo jídlo, ale my jsme si uvědomili, že tito lidé spí na nádraží. Zejména nám šlo o to, aby matky s malými dětmi, starší lidé a lidé s postižením mohli přenocovat. Chodili jsme na nádraží, kde uprchlíci tábořili a čekali na vlaky, a nabízeli jim přenocování u nás. Naším autem jsme je pak odváželi k nám domů".

Sestra Ewa Mehalová (foto: soukromý archiv)
Sestra Ewa Mehalová (foto: soukromý archiv)

To však nebylo snadné, protože je zvali neznámí lidé. "Museli jste si získat jejich důvěru. Museli jste prolomit bariéry, vytvořit u těch lidí důvěru, protože ne každý chtěl jet na neznámé místo. Měli obavy, co bude dál, daleko od nádraží, protože chtěli být blízko hranic," vzpomíná sestra Ewa.

První pomoc

Řeholnice popisuje první pomoc vyděšeným a hladovým uprchlíkům z Ukrajiny: "První věc bylo teplé jídlo, tady jsme začínali. Pak koupel a přenocování. Zároveň jsme zřídili sklad, abychom měli po ruce nejnutnější věci, protože pomocníků z Polska i ze zahraničí bylo mnoho. Ptali jsme se jich, co je nejnutnější pro další cestu. Lidé přijížděli velmi unavení a říkali nám, že se několik dní nemyli. Někdy přišli přímo z krytů".

Děti hrající si na klášterním dvoře (Foto: Soukromý archiv)
Děti hrající si na klášterním dvoře (Foto: Soukromý archiv)

Matky s malými dětmi

"V nejtěžší situaci byly matky s malými dětmi. Nejmladšímu byly tři týdny. Pro tyto matky musely být vytvořeny zvláštní podmínky a děti potřebovaly zvláštní péči. Na dvoře jsme udělali dětské hřiště. Někdy k nám rodiny přicházely pozdě v noci a děti ani nechtěly jít do domu, ale hned si začaly hrát na dvoře," vypráví sestra Mehal. Řeholnice také vzpomíná na noční výpravy: "Někdy, když byl někdo v nouzi, jsme šly o půlnoci na nádraží. V těchto případech šlo často o malé děti. Dobrovolníci volali z nádraží, že je tam rodina nebo matka s několika dětmi, která nemá kde spát. Vzali jsme je domů. Pak jsme je odváděli zpět k vlaku, kterým chtěli pokračovat v cestě".

Sestry doprovázející uprchlíky z nádraží do svého domova (Foto: Soukromý archiv)
Sestry doprovázející uprchlíky z nádraží do svého domova (Foto: Soukromý archiv)

Všechny sestry se podílely na podpoře uprchlíků

"Vzhledem k velkému počtu uprchlíků, kteří neustále přicházeli do domu v Przemyślu (asi 40 lidí denně), nás podporovaly sestry z ostatních domů kongregace. Mezi těmi, které přijely do Przemyślu pomáhat," vypráví s. Mehalová, "byly i tři sestry působící na Ukrajině, které zastihla válka v Polsku: s. Krystyna, s. Łucja a s. Irina. Jejich znalost ukrajinského jazyka pomohla při komunikaci s uprchlíky". 

Sestry připravují sendviče pro uprchlíky (Foto: Soukromý archiv)
Sestry připravují sendviče pro uprchlíky (Foto: Soukromý archiv)

Zorganizovat tak rychlou a účinnou pomoc bylo možné díky zapojení mnoha lidí. Sestra Ewa Mehalová zdůrazňuje: "Všechny sestry, jak v Polsku, tak v zahraničí, včetně Ukrajiny, se zapojily do pomoci uprchlíkům modlitbou a službou, darováním peněz a materiálních věcí, organizováním sbírek a účastí v iniciativách. Připravovaly také transporty potravin, oblečení, léků, obvazového materiálu a hygienických potřeb".

Vděčnost

Lidé, kteří tuto pomoc zažili, jsou za ni velmi vděční. Zde je jeden z e-mailů, které poslali sestrám na Ukrajině, které jim nabídly první pomoc v jejich domovech: 

"Chceme vám z celého srdce poděkovat za vaši pomoc na naší cestě do nového domova v Anglii. Možnost žít s vámi v nás umocnila víru v člověka; navzdory těžkým chvílím, které jsme v současnosti prožívali, jsme dokázali vidět podanou ruku. My, celá rodina, jsme vám za vaši pomoc velmi vděční. Byla to pro nás také zkušenost Boží lásky a jeho přítomnosti v našem životě. Nenechává nás samotné, ale zejména v těžkých chvílích nám poslal své anděly, kteří se o nás postarali". 

Těchto díků je celá řada.

Pomoc, kterou nabídly sestry v Polsku

Více než tisíc ženských řeholních domů v Polsku se od začátku konfliktu různými způsoby zapojilo do pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Kromě aktivit v Polsku slouží v současné době ve válkou zmítané zemi 154 polských sester, tj. celkem 40 % sester na Ukrajině. Podle nejnovějších údajů shromážděných Radou ženských řeholních kongregací je v současné době na Ukrajině 213 domů a řeholních center pro uprchlíky. Lidé, kteří chtějí podpořit sestry v pomoci Ukrajincům, se mohou obrátit na Radu ženských řeholních kongregací.

27. května 2023, 08:18