Hledejte

10. května 1973, setkání Pavla VI. s koptským pravoslavným patriarchou Šenudou III. ve Vatikánu 10. května 1973, setkání Pavla VI. s koptským pravoslavným patriarchou Šenudou III. ve Vatikánu 

František a Tawadros: "Zdravá netrpělivost" při úsilí o dosažení jednoty

Papež a koptský pravoslavný patriarcha společně podepsali předmluvu k pamětní knize, kterou vydalo Dikasterium pro podporu jednoty křesťanů u příležitosti 50. výročí historického setkání papeže Pavla VI. a papeže Šenudy III.

Alessandro De Carolis - Vatican News 

Za událostí, která v květnu 1973 přivedla hlavu katolické církve Pavla VI. a hlavu Koptské pravoslavné církve papeže Šenudu III. k oživení společného dialogu a cesty, se skrývá velký příběh. Příběh vypráví o navrácení části relikvií svatého Marka egyptským Koptům: relikvií světce uctívaného jako zakladatele koptské ortodoxní církve, které byly ukradeny v roce 828 a převezeny do Benátek. Gesto papeže Montiniho vdechlo ekumenickým vztahům nový život a relikvie, které se od té doby nacházejí na oltáři uvnitř koptské katedrály v Káhiře, předznamenaly první z kroků, které později, mezi 9. a 13. květnem 1973, vedly k setkání Pavla VI. a Šenudy III. a které 10. května vyvrcholilo podpisem společného prohlášení.

Kniha na památku velké události

O padesát let později se nástupci "dvou průkopníků jednoty", František a současný koptský patriarcha Tawadros II. chtěli sejít v Římě, aby si společně připomněli toto výročí a především "poděkovali Bohu připomenutím již učiněných kroků a již překonané vzdálenosti, které jsou často mnohem důležitější, než si myslíme". Oba to stvrdili společným podpisem pod předmluvou k slavnostnímu svazku, který jménem Dikasteria pro podporu jednoty křesťanů vydala Libreria Editrice Vaticana pod názvem "Katolická církev a Koptská pravoslavná církev. Padesáté výročí setkání papeže Pavla VI. a papeže Šenudy III (1973-2023)", který má vyjít zítra, 10. května.

Ekumenické kroky

V knize - která obsahuje hlavní dokumenty svědčící o sbližování obou církví od II. vatikánského koncilu - se František a Tawadros II. ohlížejí za "milníkem" onoho "prvního setkání", které se uskutečnilo s odstupem tisíce pěti set let mezi římským biskupem a papežem Koptské pravoslavné církve, aby připomněli jednotlivé ekumenické kroky, které následovaly, od vytvoření Mezinárodní smíšené komise a její "průkopnické práce", která začala za pontifikátu Jana Pavla II. a samotného papeže Šenudy III., až po založení teologického dialogu mezi katolickou církví a celou rodinou východních pravoslavných církví v roce 2003, "dialogu", jak čteme v předmluvě, "který již přinesl důležité dokumenty svědčící o rostoucím porozumění mezi našimi církvemi”.

"Jak dlouhou cestu máme ještě před sebou"

40. výročí historického podpisu, které se slavilo v roce 2013 na začátku Františkova pontifikátu, vedlo také ke vzniku "Dne přátelství mezi kopty a katolíky", který si od té doby obě církve každoročně připomínají vždy 10. května. A zítra, v den oslav padesátého výročí, se Tawadros II. zúčastní generální audience na Svatopetrském náměstí, aby nejen zpečetil tento milník, ale ještě více, jak se píše v předmluvě ke knize, aby se podělil o "zdravou netrpělivost vůči jednotě v našich srdcích", která nás "nepřestává nutit klást si otázku: 'Quanta est nobis via' - Jak daleko ještě musíme jít?". "Kéž bratrská láska a přátelství, které spojují naše církve," uzavírají papež František a patriarcha Tawadros II, "nadále rostou až do požehnaného a vytouženého dne, kdy budeme moci společně slavit na jednom oltáři a přijímat ze stejného kalicha, 'aby svět uvěřil'.

9. května 2023, 12:44