Hledejte

Logo Mezinárodního eucharistického kongresu plánovaného na rok 2024 Logo Mezinárodního eucharistického kongresu plánovaného na rok 2024 

Byly představeny logo a hymna Mezinárodního eucharistického kongresu v ekvádorském Quitu

V sídle Ekvádorské biskupské konference byla představena oficiální hymna Mezinárodního eucharistického kongresu v Quitu na téma „Bratrstvím k uzdravení světa“. V logu jsou symboly kříže, srdce, hostie a ekvádorského hlavního města.

Vatican News

„Bratrstvím k uzdravení světa“ je téma 53. mezinárodního eucharistického kongresu (IEC2024), který se bude konat v ekvádorském Quitu od 8. do 15. září 2024. Téma inspirované evangelijním slovem „Vy všichni jste bratři (Mt 23,8)“ připomíná současnou synodální zkušenost církve povolané stát se bratrským místem začlenění, sdílené sounáležitosti a hluboké pohostinnosti.

Dne 10. května bylo v sídle Ekvádorské biskupské konference představeno logo a oficiální hymna kongresu. Zprávy o akci najdete na webových stránkách Přípravného výboru a Papežského výboru pro mezinárodní eucharistické kongresy.

Logo

V logu jsou symboly kříže, srdce, hostie a města Quito. Kristův kříž, vysvětluje sdělení Papežského výboru pro mezinárodní eucharistické kongresy, vstupuje do těla světa, aby zacelil rány otevřené hříchem: neposlušností vůči Bohu, zneužíváním bližních a vykořisťováním stvoření. Je to nová osa dějin. Tam, kde lidstvo udeřilo největším násilím na Beránka Božího, právě tam Bůh vylil svou lásku ve znamení vody a krve tryskající z otevřeného boku Krista na kříži. Ukřižovaný je Vzkříšený. S otevřenou náručí objímá všechny jako bratry smířené s Otcem.

Otevřené Srdce Krista na kříži je zdrojem lásky, která činí všechno nové. Jeho rána už nevyzařuje smrt, ale je zdrojem života a smíření. Proto jsou otevřené rány Zmrtvýchvstalého novými ranami lásky, které zde a nyní hojí všechny dosud otevřené rány nenávisti, nepřátelství, násilí a smrti.

Symbol eucharistie

Hostie odkazuje na eucharistii, která je vrcholem a zdrojem veškerého křesťanského života. Světlo eucharistie dává dějinám lidstva nový směr, protože Bůh nadále shromažďuje svůj lid od východu na západ a shromažďuje jej kolem Slova života a živého chleba sestoupivšího z nebe. Eucharistie je poutem bratrství: tam, kde se nás hřích zříká jako bratrů, nás eucharistická slavnost shromažďuje u jednoho stolu jako děti téhož Otce.

Město Quito

A konečně Quito, ležící na nulté zeměpisné šířce, které rozšiřuje svůj stan, aby se stalo obrovským eucharistickým městem, kde jsme všichni pozváni k účasti na tomto velkém snu o bratrství vykoupeném a uzdraveném dokonalou Kristovou láskou, láskou, která vždy předchází, láskou, která nám v této hodině dějin pomáhá uvědomit si, že: „Vy všichni jste bratři“.

23. května 2023, 12:58